Ga naar overzicht

Hoge raad: Payrollbedrijven zijn 'gewone' uitzendondernemingen

01-01-0001 00:00

Op 4 november jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook payroll- of detacheringsbedrijven onder de verplichtstelling van het Pensioenfonds van uitzendondernemingen, StiPP vallen. Wat was er aan de hand? Payroll- en detacheringsbedrijven stelden zich al jaren op het standpunt dat zij geen uitzendondernemingen zouden zijn als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit van StiPP. Daarmee hoefden zij hun (bij derden uitgeleende) werknemers niet onder te brengen bij dit pensioenfonds. Dat scheelde afdracht van pensioenpremie en dus konden zij een scherpe prijs stellen in de markt. De verplichtstelling geldt voor ‘uitzendondernemingen’. Volgens StiPP zijn dat ondernemingen die – in het kader van hun beroep of bedrijf – werknemers ter beschikking stellen van derden om aldaar werkzaamheden te verrichten. De crux zat in de toevoeging ‘in het kader van hun beroep of bedrijf’. Dit wordt ook wel de ‘allocatiefunctie’ genoemd. Dit zou inhouden dat het een onderneming betreft die zich bezighoudt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke arbeid. Payroll- en detacheringsbedrijven doen dit niet: hun werknemers worden door de inlenende onderneming zelf ondergebracht bij het payroll- of detacheringsbedrijf, die zich verder voornamelijk bezighoudt met de verloning. De Hoge Raad heeft nu met dit standpunt van korte metten gemaakt: indien er werknemers ter beschikking worden gesteld om onder leiding en toezicht van een derde partij werkzaam te worden, dan ben je gewoon een uitzendonderneming. Deze uitspraak zal naar verwachting verstrekkende gevolgen hebben. Payroll- of detacheringsbedrijven zonder pensioenvoorziening kunnen op korte termijn een factuur van StiPP verwachten. Maar het zal nog verdergaande gevolgen gaan hebben, voor die ondernemingen die het standpunt innemen dat zij niet onder de ABU cao vallen, omdat ze geen uitzendonderneming zijn met een allocatie functie (payrollbedrijven of detacheringsbureau’s). Deze cao hanteert namelijk dezelfde definitie voor uitzendondernemingen als StiPP.