Ga naar overzicht

Botst het afnemen van een corona sneltest door de werkgever met recht op privacy van de werknemer?

09-11-2020 10:21
Botst het afnemen van een corona sneltest door de werkgever met recht op privacy van de werknemer?

Werkgevers, waaronder  zorg- en onderwijsinstellingen maken steeds vaker gebruik van sneltesten om te kijken of medewerkers al dan niet besmet zijn met het coronavirus. Zo zitten medewerkers niet onnodig thuis met alle (werkdruk)gevolgen van dien voor de organisatie.

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers met gezondheidsklachten, geassocieerd met COVID-19, zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen, laten steeds meer ondernemingen een corona sneltest bij hun medewerkers afnemen.

Dit is mogelijk in strijd met de Europese privacywetgeving. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat namelijk dat een werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van werknemers en ook geen medische gegevens van werknemers mag verwerken. Alleen een (bedrijfs)arts of GGD-arts met beroepsgeheim mag een test doen, de gegevens hiervan registeren en de uitslag vervolgens alleen delen met de werknemer. Als de werkgever dus rechtstreeks de testuitslag zou ontvangen, kan er sprake zijn van schending van privacywetgeving.

Tijdens de eerste golf heeft de Autoriteit Persoonsgegevens regelmatig klachten ontvangen van werknemers waarvan de werkgever de lichaamstemperatuur wilde opnemen. De privacywaakhond zei toentertijd al dat dit niet zomaar mag. Enkele weken later kwam de toezichthouder daar op terug en gaf aan dat dit onder bepaalde voorwaarden wel is toegestaan. Als een werkgever alleen de temperatuur afleest en deze data niet in een systeem registreert en opslaat, dan is de AVG namelijk niet van toepassing en is die wijze van temperatuurmeting toegestaan.

Wat betreft coronatesten geldt een vergelijkbare aanpak: door testuitslagen via een arts-microbioloog direct naar de bedrijfsarts te sturen, waarborgen werkgevers de privacy van hun medewerkers in beginsel voldoende. 

Eigen teststraat in Zwolle
Tijdens de huidige tweede corona golf richten steeds meer werkgevers een eigen teststraat in, in nauwe samenwerking met commerciële medische bedrijven. Een mooi voorbeeld hiervan is de corona teststraat van acht mbo- en hbo-scholen in Zwolle. Zo’n vijfduizend medewerkers van deze scholen krijgen geen voorrang bij de GGD, wat problemen oplevert met de continuïteit van lessen. Een eigen teststraat biedt uitkomst voor werknemers èn werkgevers. Leuk detail is dat deze teststraat wordt bemand door studenten die op deze wijze weer relevante werkervaring opdoen. Alle testresultaten worden, anoniem, met de GGD gedeeld. Hierbij geldt dat als een medewerker positief test, deze direct wordt doorverwezen naar de GGD. Een werkgever kan op deze wijze testen bij medewerkers afnemen conform de richtlijnen van de AVG. Bovendien wordt de tijd dat een medewerker niet kan werken hiermee aanzienlijk verkort.

Bekijk ook de website van Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact met ons op via [email protected].