Ga naar overzicht

Transitievergoeding bij ontslag langdurig zieke werknemers

29-07-2016 11:36

Een maatregel uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die slecht is gevallen bij ondernemers in Nederland, is de verplichting om de transitievergoeding te betalen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Voor invoering van de WWZ (1 juli 2015) was dit niet aan de orde. Er werd immers ontslagvergunning verkregen van het UWV indien de werkgever had aangetoond dat er sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid én herplaatsing in passend ander werk niet mogelijk was. Na opzegging met vergunning van het UWV was er geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na een storm van kritiek heeft Minister Asscher toegezegd om de invoering van deze maatregel te repareren. Sinds vorige week is deze toezegging nagekomen, door indiening van een wetsvoorstel hierover. Uit dit wetsvoorstel volgt dat de werkgever, die een zieke werknemer de transitievergoeding heeft uitbetaald na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, deze betaling kan ‘declareren’ bij het Awf (algemeen werkloosheidsfonds). Let wel, de werkgever kan alleen een zodanig bedrag declareren dat verschuldigd zou zijn geweest op de dag dat de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte zou zijn geëindigd. Indien de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd, bijvoorbeeld omdat deze ‘slapend’ is gehouden, en is de transitievergoeding hierdoor hoger geworden, dan wordt dus een lager bedrag vergoed. Ook heeft de Minister aangegeven dat er nooit meer kan worden gedeclareerd dan dat er aan loon is doorbetaald tijdens ziekte. Dit speelt in het bijzonder in geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hoe de uitvoering exact zal zijn, moet nog blijken uit een nadere regeling die hiervoor wordt opgesteld.