Arbeidsjuridisch projectmanagement

Voorbeelden van arbeidsjuridische projecten: 

Reorganisatie of herinrichting van de organisatie

 • opstellen blauwdruk van de nieuwe organisatie, toetsen aan wet- en regelgeving
 • begeleiden van het medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag OR
 • opstellen en onderhandelen Sociaal Plan
 • uitrollen nieuwe organisatie
 • begeleiden herplaatsing of ontslag
 • (eventuele) ontslagprocedures UWV/kantonrechter

Fusie/overname

 • adviseren, begeleiden van een due diligence vanuit de HR kant
 • herinrichting van de organisatie, adviseren over de juridische structuur op arbeidsrechtelijk gebied
 • begeleiden van het medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag WOR
 • opstellen en onderhandelen Sociaal Plan
 • harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, veranderen van cao

 • werkingssfeeronderzoek cao
 • onderzoek naar best passende arbeidsvoorwaarden
 • opstellen nieuwe, gewijzigde arbeidsvoorwaarden, (zonodig) overleg vakbonden
 • begeleiden medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag WOR
 • invoering nieuwe arbeidsvoorwaarden

Terugdringen ziekteverzuim

 • opzetten re-integratie beleid, samen met ARBO dienst
 • HR medewerkers en leidinggevenden trainen in arbeidsjuridische kaders

Neem contact met ons op voor advies of juridisch projectmanagement

Wilt u advies of hulp met betrekking tot een arbeidsjuridisch project of transitie? Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten. Uw situatie wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridische bijstand en ondersteuning van de HR-operatie. 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon

Contact opnemen voor advies of afspraak?
Contact opnemen