Vanessa Gall

Vanessa Gall (1976) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Groningen.

Tijdens haar studie is Vanessa onder andere actief geweest als voorzitter van de Kinder- en Jongeren Rechtswinkel te Groningen. 

 

In 2002 is Vanessa haar loopbaan gestart bij Dommerholt Advocaten te Zwolle. Zij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij heeft met name werkgevers, maar ook werknemers bijgestaan in arbeidsrechtelijke kwesties. Zij adviseert over de tactische en juridische weg in arbeidsrechtelijke zaken binnen een organisatie. Vanessa heeft ervaring met het begeleiden van reorganisaties.   Ook behartigt zij de belangen van cliënten in de onderhandelingen in ontslagzaken. Waar nodig staat zij hen bij in (ontslag)procedures.

 

In 2012 heeft zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

In 2017 heeft Vanessa zich breder ontwikkeld door het volgen van een opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deze opleiding heeft zij met succes afgerond. 

 
In 2020 heeft Vanessa de opleiding tot mediator afgerond. Vanuit de rol van professioneel mediator wenst Vanessa partijen te begeleiden bij het vinden van een passende oplossing voor het arbeidsconflict. Zij gelooft dat een meer duurzame oplossing kan worden bereikt wanneer partijen zelf tot een oplossing komen en niet alleen wordt gekeken naar de juridische positie van partijen. 

 

Naast haar werk als advocaat heeft zij verschillende nevenactiviteiten ontplooid. Zo heeft zij in 2011 het netwerk Bites & Businesss Zwolle opgericht en is zij bestuurslid bij De Zwolse Kring van Ondernemers.

 

Vanaf november 2017 is Vanessa de samenwerking aangegaan met Floor Bloem onder de naam MEESTERLIJK. 

Contact opnemen voor advies of afspraak?
Contact opnemen