Vanessa Gall

Vanessa Gall (1976) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Groningen.

In 2002 is Vanessa haar loopbaan gestart bij Dommerholt Advocaten te Zwolle. Zij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij heeft met name werkgevers, maar ook werknemers bijgestaan in arbeidsrechtelijke kwesties. Zij adviseert over de tactische en juridische weg in arbeidsrechtelijke zaken binnen een organisatie. Vanessa heeft ervaring met het begeleiden van reorganisaties. 

 

In 2012 heeft zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

  

In 2017 heeft Vanessa zich breder ontwikkeld door het volgen van een opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie. Deze opleiding heeft zij met succes afgerond. 

 
In 2020 heeft Vanessa de opleiding tot mediator afgerond. Zij is MfN geregistreerd mediator. Vanuit de rol van professioneel mediator wenst Vanessa partijen te begeleiden bij het vinden van een passende oplossing voor het arbeidsconflict. Zij gelooft dat een meer duurzame oplossing kan worden bereikt wanneer partijen zelf tot een oplossing komen en niet alleen wordt gekeken naar de juridische positie van partijen. 

 

Naast haar werk als advocaat heeft zij verschillende nevenactiviteiten ontplooid. Zo heeft zij in 2011 het netwerk Bites & Businesss Zwolle opgericht en is zij bestuurslid bij De Zwolse Kring van Ondernemers. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Make-A-Wish Nederland.

 

Specialist arbeidsrecht 

Vanessa Gall is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in Nederland (VAAN) en mag zich hierdoor advocaat specialist arbeidsrecht noemen. Dit betekent dat zij minimaal tien opleidingspunten per jaar dient te halen op het gebied van het arbeidsrecht. Bovendien dient haar praktijk voor minimaal 75% uit arbeidsrechtelijke zaken te bestaan.

 

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Vanessa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Arbeidsrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Contact opnemen voor advies of afspraak?
Contact opnemen