Floor Bloem

Floor Bloem (1969) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht.

 

Floor begon in 1994 als bedrijfsjurist bij een internationaal concern, waar zij al snel interesse kreeg voor het arbeidsrecht. In 1996 startte zij haar loopbaan als advocaat. Na de opleiding tot advocaat werd zij werkzaam in Rotterdam en specialiseerde zij zich bij Wybenga advocaten in het arbeidsrecht. Met succes rondde zij in die tijd de Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) af.

 

Vanaf 2007 studeerde zij twee jaar aan de ESSEC, een gerenommeerde Franse Business School, en voltooide cum laude de Master International Law & Management. Als afstudeeropdracht voor deze Master werkte zij een paar maanden op de arbeidsjuridische afdeling van Air France in Roissy (Fr) aan een rechtsvergelijkende studie op het gebied van het medezeggenschapsrecht.

 

In 2009 zette Floor haar loopbaan als advocaat voort bij Nysingh advocaten & notarissen in Zwolle, waar zij zich wederom volledig op het arbeidsrecht richtte. Ruim acht jaar later, in mei 2017 startte Floor haar eigen onderneming, SOLVED, om vervolgens vanaf november 2017 de samenwerking aan te gaan met Vanessa Gall met MEESTERLIJK.

 

Specialist arbeidsrecht 

Floor Bloem is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in Nederland (VAAN) en mag zich hierdoor advocaat specialist arbeidsrecht noemen. Dit betekent dat zij minimaal tien opleidingspunten per jaar dient te halen op het gebied van het arbeidsrecht. Bovendien dient haar praktijk voor minimaal 75% uit arbeidsrechtelijke zaken te bestaan.

 

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Floor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Arbeidsrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 

 

 

Contact opnemen voor advies of afspraak?
Contact opnemen