Marloes Poelsema

Marloes Poelsema studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groning (RuG) en studeerde af op de rechtsgebieden privaatrecht en bedrijfsrecht. Marloes heeft van 2007-2022 bij Nysingh advocaten-notarissen als advocaat ondernemingsrecht gewerkt. Marloes is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het commercieel contractenrecht. Zij is thuis in het midden- en grootbedrijf en in de zorg. 

Marloes adviseert, onderhandelt en procedeert voor haar cliënten over uiteenlopende onderwerpen, zoals het aangaan, nakomen en beëindigen van overeenkomsten, wanprestatie, algemene voorwaarden, agentuur en distributie, de uitleg van overeenkomsten, (bestuurders)aansprakelijkheid en governance vraagstukken. Ook heeft zij veel ervaring met (inter)nationale handelsgeschillen.

Bij het structureren en documenteren van hun relaties met leveranciers, klanten of strategische partners helpt zij haar cliënten graag. Praktische oplossingen waarbij het belang van de onderneming voorop staat hebben daarbij haar voorkeur.

Marloes heeft tijdens haar loopbaan bij Nysingh ook ervaring opgedaan als inhouse jurist bij een van haar cliënten. Die ervaring heeft haar nog meer inzicht gegeven in de dynamiek binnen een groot bedrijf en zij heeft het bedrijf in kwestie daardoor uiteraard nog beter leren kennen. Als advocaat kon zij daardoor nog sneller schakelen en leverde dat een heel prettige samenwerking op.

Naast haar werk als advocaat ontplooit Marloes verschillende nevenactiviteiten. Zo is zij bestuurslid van de Stichting Opleidingen der vier voormalige Noordelijke Balies ("STOP"). Deze stichting voorziet in hoogwaardig maar betaalbaar PO-onderwijs voor advocaten die werkzaam zijn in de voormalige arrondissementen Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Vooral voor de advocaten uit de sociale advocatuur blijkt het bestaan van deze stichting noodzakelijk. Daarnaast maakt Marloes deel uit van de Raad van Toezicht Noord van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM. Dit college verzorgt de tuchtrechtspraak wanneer een klacht wordt ingediend tegen een NVM-makelaar uit Noord Nederland. 

Wilt u kennismaken of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met Marloes op.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Marloes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
- Verbintenissenrecht (hoofdrechtsgebied)
- Agentuur en distributie (subrechtsgebied) 
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.