Klachtenregeling

 

Op de dienstverlening van MEESTERLIJK is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Een eventuele schadevergoeding kan niet hoger zijn dan €10.000,-.logog commissie advocatuur

Alvorens de Geschillencommissie Advocatuur uw klacht in behandeling kan nemen, dient u met MEESTERLIJK zelf de klacht besproken te hebben. Indien u met een van de advocaten van MEESTERLIJK niet tot een oplossing hebt kunnen komen, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

U kunt uw klacht tot 6 maanden na sluiting van uw dossier, of tot 6 maanden nadat MEESTERLIJK en u hebben vastgesteld dat een oplossing met elkaar over een eventuele klacht niet mogelijk is, indienen bij de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze klachtmogelijkheid.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Advocatuur?
De belangrijkste onderwerpen die deze commissie kan behandelen zijn:
- Onvrede over de kwaliteit van de dienstverlening
- Klachten over de hoogte van de rekening van de advocaat
- Schadevergoeding tot € 10.000,-.

Zie voor het indienen van een klacht:
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/# (CONSUMENTEN)
https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur-zakelijk/ (ZAKELIJKE CLIENTEN)

Welke klacht behandelt de commissie Advocatuur niet?
De Geschillencommissie Advocatuur kan geen klachten behandelen waarbij het (vermeende) schadebedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij hogere schadebedragen kan de commissie het geschil alleen behandelen wanneer uitdrukkelijk afgezien wordt van de aanspraak op een hogere vergoeding dan € 10.000,-.

Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000,-. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000,- geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur kan verder geen klachten behandelen die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn. Deze klachten kunnen bij de Deken van de lokale Orde van Advocaten worden ingediend. Dit moet gebeuren in het arrondissement waar de advocaat werkzaam is. MEESTERLIJK valt binnen het arrondissement Overijssel.

Ook voor een tuchtklacht geldt dat u eerst met (een van de advocaten van) MEESTERLIJK moet hebben gesproken over uw klacht. Pas als een oplossing met een van de advocaten van MEESTERLIJK niet mogelijk is, staat de mogelijkheid voor indiening van een tuchtklacht voor u open. 

U kunt uw tuchtklacht tot 6 maanden na sluiting van uw dossier, of tot 6 maanden nadat MEESTERLIJK en u hebben vastgesteld dat een oplossing met elkaar over een eventuele klacht niet mogelijk is, indienen bij de Deken. Daarna vervalt deze klachtmogelijkheid.

Zie de contactgegevens van de Deken van de Orde van advocaten in Overijssel:
https://www.advocatenorde-overijssel.nl/2806/problemen-met-uw-advocaat.html