Arbeidsjuridisch projectmanagement

Voorbeelden van arbeidsjuridische projecten: 

 • Reorganisatie of herinrichting van de organisatie

  • opstellen blauwdruk van de nieuwe organisatie, toetsen aan wet- en regelgeving
  • begeleiden van het medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag OR
  • opstellen en onderhandelen Sociaal Plan
  • uitrollen nieuwe organisatie
  • begeleiden herplaatsing of ontslag
  • (eventuele) ontslagprocedures UWV/kantonrechter
 • Fusie/overname

  • adviseren, begeleiden van een due diligence vanuit de HR kant
  • herinrichting van de organisatie, adviseren over de juridische structuur op arbeidsrechtelijk gebied
  • begeleiden van het medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag WOR
  • opstellen en onderhandelen Sociaal Plan
  • harmoniseren van arbeidsvoorwaarden
 • Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, veranderen van cao

  • werkingssfeeronderzoek cao
  • onderzoek naar best passende arbeidsvoorwaarden
  • opstellen nieuwe, gewijzigde arbeidsvoorwaarden, (zonodig) overleg vakbonden
  • begeleiden medezeggenschapstraject, opstellen adviesaanvraag WOR
  • invoering nieuwe arbeidsvoorwaarden
 • Terugdringen ziekteverzuim

  • opzetten re-integratie beleid, samen met ARBO dienst
  • HR medewerkers en leidinggevenden trainen in arbeidsjuridische kaders