Arbeidsrecht advocaat

Als arbeidsrecht advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht adviseren en procederen wij over de volgende onderwerpen:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst

  • opstellen van een arbeidsovereenkomst
  • vragen over de uitleg van of de toepasselijkheid van een cao
 • het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

  • begeleiden van een ontslagtraject
  • onderhandelen en opstellen van een vaststellingsovereenkomst
  • voeren van een ontbindingsprocedure
  • ontslag op staande voet
 • medezeggenschapsrecht

  • beantwoorden van vragen over het advies- of het instemmingsrecht
  • adviseren over het medezeggenschapstraject
  • adviseren over een (potentieel) conflict met de Ondernemingsraad of de Bestuurder
  • voeren van een procedure bij de Ondernemingskamer of bij de kantonrechter in geval van een medezeggenschapsconflict
 • collectief ontslag

  • advies over een aankomende reorganisatie of herinrichting van de organisatie
  • opstellen Sociaal Plan
  • onderhandelingen met de vakbond(en) en/of OR
  • uitvoeren reorganisatieplan
  • ontslagprocedures UWV of kantonrechter
 • arbeidsongeschiktheid

  • begeleiden van een (her)plaatsingstraject
  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst (UWV procedure of vaststellingsovereenkomst)
 • inlening of uitlening van personeel

  • opstellen van een detacheringsovereenkomst
  • advies over in/uitlening
  • advies over uitzendcontstructie of payrolling
 • overgang van onderneming

  • risico analyse overname personeel in geval van activa-passiva transactie of een contractsovername
  • vormgeving activa-passiva transactie in verband met de wens om het personeel wel of niet over te nemen