Wat is ontslag?

Iedereen die werkt in loondienst heeft een arbeidsovereenkomst met u als werkgever. Ontslag houdt in dat de arbeidsovereenkomst met uw werknemer eindigt tegen een bepaalde datum. Ontslag kan op vier manieren plaatsvinden:

1. Uw werknemer neemt zelf ontslag

In de eerste plaats eindigt de arbeidsovereenkomst door opzegging door de werknemer zelf. Bijvoorbeeld omdat hij of zij een andere baan vindt. De werknemer neemt dan ontslag, waarbij hij of zij gehouden is om tegen het einde van de maand op te zeggen met inachtneming van de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn.

2. Ontslag met wederzijds goedvinden

In de tweede plaats eindigt de arbeidsovereenkomst wanneer u met uw werknemer afspreekt dat de arbeidsovereenkomst tegen een bepaalde datum eindigt. Dit wordt een beëindiging ‘met wederzijds goedvinden’ genoemd. In de regel worden de afspraken die hiervoor worden gemaakt (denk aan: einddatum, doorwerken of niet, ontslagvergoeding en inleveren van bedrijfseigendommen) in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Deze wijze van beëindiging is wettelijk toegestaan en maakt dat de werknemer daarna niet verwijtbaar werkloos is en hij of zij dus aanspraak kan maken op een WW-uitkering.

3. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter of met toestemming van het UWV

In de derde plaats eindigt de arbeidsovereenkomst als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt of als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd met toestemming van het UWV. In beide situaties wordt (in de regel) de opzegtermijn in acht genomen. De rechter of het UWV gaat hiertoe pas over als er sprake is van een redelijke ontslaggrond. Deze gronden zijn limitatief in de wet opgenomen. Bovendien is het afhankelijk van de ontslaggrond of je bij de rechter moet zijn of bij het UWV. Beëindiging door ontbinding door de rechter of met toestemming van het UWV geeft recht op een WW-uitkering, tenzij er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Daarvan is in geval van de hiervoor genoemde ontslaggronden niet snel sprake.

4. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden

In de vierde plaats eindigt de arbeidsovereenkomst per direct als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens een dringende reden. Dit wordt een ‘ontslag op staande voet’ genoemd. Zowel de werkgever als de werknemer kan opzeggen wegens een dringende reden. Een werknemer zal hiertoe alleen niet snel overgaan.

Het gesloten ontslagstelsel

In Nederland kennen we een zogenaamd ‘gesloten ontslagstelsel’. Dit betekent dat er geen andere mogelijkheden zijn om een arbeidsovereenkomst te beëindigen dan de vier die hiervoor zijn genoemd. In de rechtspraak is nog wel de mogelijkheid gecreëerd van een beëindiging wegens de inwerkingtreding van een ontbindende voorwaarde. Denk dan bijvoorbeeld aan de afspraak die met een werknemer wordt gemaakt, dat als een bepaalde opleiding niet succesvol wordt afgerond, de arbeidsovereenkomst (van rechtswege, zonder opzegging) eindigt. Juist omdat er een gesloten ontslagstelsel is, wordt deze wijze van beëindiging slechts bij wege van uitzondering en onder strikte voorwaarden toegestaan.

Hulp van ervaren advocaten bij ontslag?

Wilt u advies of hulp bij ontslag van een arbeidsrecht advocaat uit Zwolle? Neem direct contact op. Het kantoor van MEESTERLIJK bevindt zich aan de Zwartewaterallee 46, 8031 DX in Zwolle en is centraal gelegen. De locatie is goed te bereiken met de auto. U kunt uw auto parkeren bij de hoofdingang van het gebouw ons advocaten kantoor. Binnen enkele minuten zit u op de ring of snelweg van Zwolle.