Ontslag bij bedrijfseconomische redenen

Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen vanwege bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat er sprake is van ontslag bij bedrijfseconomische redenen. Dit kunnen redenen van financiële aard zijn: bijvoorbeeld omdat een kostenbesparing vereist is om het bedrijf rendabel te houden. Maar het kunnen ook redenen van organisatorische aard zijn: de werkgever wil haar organisatie opnieuw inrichten, teneinde het bedrijf toekomstbestendig te houden of te maken.

Spelregels bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen

In geval van een dergelijke reorganisatie of herstructurering kunnen er functies wijzigen, vervallen of er ontstaan nieuwe functies. Het is dan altijd weer een puzzel om de meest geschikte medewerkers op de gewijzigde of nieuwe functies te plaatsen, bovendien moeten bepaalde ‘spelregels’ hierbij in acht worden genomen.

  1. Er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden
  2. De juiste werknemer moet voor ontslag zijn voorgedragen
  3. Herplaatsing van de werknemer is niet mogelijk

Toestemming UVW is noodzakelijk

De werkgever moet toestemming krijgen van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te kunnen zegen vanwege bedrijfseconomische redenen. Het UWV toetst de ontslagaanvraag aan de hand van speciale beleidsregels: UWV Uitvoeringsregels Ontslag Bedrijfseconomische redenen. Hierin staan de spelregels op basis waarvan het UWV de ontslagaanvraag beoordeelt. Deze toetsing betreft enerzijds de financiële of organisatorische wijzigingen, anderzijds wordt onderzocht of de voor ontslag voorgedragen werknemers terecht zijn voorgedragen. De werkgever heeft namelijk een afgekaderde keuzemogelijkheid hierin. 

De ontslagprocedure bij het UWV start met de ontslagaanvraag van de werkgever. Het UWV zal dan eerst de vraag stellen of werkgever met werknemer tot een ontslagregeling wil komen. Als de werkgever dat eerst wil proberen, dan krijgt de werkgever hiervoor twee weken de tijd. Lees meer over hoe de ontslagprocedure bij het UWV verloopt.

Hulp van ervaren advocaten bij ontslag?

Wilt u advies of hulp bij ontslag van een arbeidsrecht advocaat uit Zwolle? Neem direct contact op. Het kantoor van MEESTERLIJK bevindt zich aan de Zwartewaterallee 46, 8031 DX in Zwolle en is centraal gelegen. De locatie is goed te bereiken met de auto. U kunt uw auto parkeren bij de hoofdingang van het gebouw ons advocaten kantoor. Binnen enkele minuten zit u op de ring of snelweg van Zwolle.