Mag ontslag tijdens ziekte

Als een werknemer ziek is geldt er een ontslagverbod. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. 

Onderzoek naar ontslag en ziekte

De rechter is echter niet gebonden aan dit ontslagverbod. Wel is de rechter verplicht om te onderzoeken of het ontslagverbod aan ontbinding van de arbeidsovereenkomst in de weg staat. Dat is bijvoorbeeld het geval als ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd vanwege de ziekte. De rechter zal het ontbindingsverzoek dan afwijzen. Daarnaast zijn veel rechters de mening toegedaan dat ontbinding tijdens ziekte niet kan, omdat je dan de werknemer het recht op 104 weken doorbetaling van loon ontneemt. Met andere woorden: een ontbindingsverzoek voor een zieke werknemer wordt niet snel toegewezen.

Het UWV en het ontslagverbod

Het UWV is overigens wél gebonden aan het ontslagverbod: een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is dus níet mogelijk tijdens ziekte. Hierop bestaat één uitzondering: als er sprake is van een beëindiging van het bedrijf. Na 104 weken van arbeidsongeschiktheid komt het ontslagverbod te vervallen. Dit is alleen anders als het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer tot werkhervatting – bij de eigen werkgever (eerste spoor) of bij een andere werkgever (tweede spoor) – te komen. Het UWV legt dan een loonsanctie op: het loon moet worden doorbetaald zo lang er sprake blijft van onvoldoende re-integratie inspanningen, met een maximum van 12 maanden. Gedurende dit zogenaamde ‘derde ziektejaar’ wordt het loon – meestal tot 70% - doorbetaald en is ontslag dus nog steeds niet mogelijk.

Hulp van ervaren advocaten bij ontslag?

Wilt u advies of hulp bij ontslag van een arbeidsrecht advocaat uit Zwolle? Neem direct contact op. Het kantoor van MEESTERLIJK bevindt zich aan de Zwartewaterallee 46, 8031 DX in Zwolle en is centraal gelegen. De locatie is goed te bereiken met de auto. U kunt uw auto parkeren bij de hoofdingang van het gebouw ons advocaten kantoor. Binnen enkele minuten zit u op de ring of snelweg van Zwolle.