Recht op vergoeding bij ontslag

In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, met toestemming van het UWV of door ontbinding door de rechter, heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.

Berekening wettelijke transitievergoeding bij ontslag

De wettelijke transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het salaris en is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Kort gezegd betreft het een vergoeding van 1/3de maandsalaris per gewerkt dienstjaar, berekend tot de laatste dag van het dienstverband. Het salaris waarmee moet worden gerekend betreft het bruto loon per maand, vermeerderd met vakantietoeslag (in de regel 8%) én vermeerderd met vaste looncomponenten. Denk aan een bonus of winstuitkering. Deze vergoedingen worden bezien over een periode van de drie kalenderjaren voorafgaand aan het ontslag: het gemiddelde maandbedrag van deze beloningen over deze periode mag bij het bruto maandloon worden opgeteld.

Wanneer heb je geen recht op een ontslagvergoeding?

De werknemer heeft geen recht op de wettelijke transitievergoeding in geval van ernstig verwijtbaar handelen. Daarvan is in de regel sprake in geval van een ontslag op staande voet. Maar ook in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, kan de rechter besluiten om geen, of slechts een deel van de transitievergoeding toe te kennen. Van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer is echter niet snel sprake. Gezien de rechtspraak hierover moet de werkgever er rekening mee houden dat de wettelijke transitievergoeding alleen in uitzonderlijke situaties niet hoeft te worden betaald.

Onvoldragen ontslaggrond

Als de rechter in een ontbindingsprocedure vaststelt dat de werkgever de ontslaggrond onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dan zal de rechter oordelen dat de ontslaggrond ‘niet voldragen’ is. In principe moet dit leiden tot afwijzing van het ontbindingsverzoek, en blijft de arbeidsrelatie in stand. De werkgever kan in die situatie aanvoeren dat er meerdere ontslaggronden zijn, die allen niet voldragen zijn, maar gezamenlijk wel maken dat de arbeidsovereenkomst – in redelijkheid – niet langer kan worden voortgezet. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende situatie.

Ontslaggrond bij disfunctioneren

Een werknemer heeft te horen gekregen dat hij niet goed functioneert. Er wordt een verbetertraject gestart. De uitvoering van het verbetertraject verloopt echter niet goed en leidt tot een conflict tussen de leidinggevende en de werknemer. Dit conflict kan zodanig escaleren, dat de medewerker zich ziek meldt, of dat de leidinggevende van mening is dat voortzetting van het verbetertraject niet meer mogelijk is. Als het niet lukt om het conflict op te lossen, dan kan de werkgever ontbinding vragen aan de kantonrechter wegens onvoldoende functioneren, maar is de kans groot dat de rechter vaststelt dat het verbetertraject nog niet is afgerond en daarom de ontbinding niet kan worden uitgesproken: de ontslaggrond van ongeschiktheid voor de functie is dan nog niet voldragen. Dit probleem is echter niet te herstellen, omdat er sprake is van een onoplosbaar conflict. De werknemer zal waarschijnlijk aanvoeren dat het conflict is ontstaan vanwege het verbetertraject en daarmee buiten zijn/haar schuld. Omdat hier een andere ontslaggrond bij is gekomen, namelijk die van de verstoorde arbeidsrelatie, kan de rechter oordelen dat toch ontbinding wordt uitgesproken. Er is dan sprake van twee niet voldragen ontslaggronden. Dit wordt ontbinding op de i-grond genoemd. De rechter kan in dat geval een aanvullende transitievergoeding toekennen van (maximaal) 50% van de wettelijke transitievergoeding. Naast de wettelijke en aanvullende transitievergoeding, bestaat ook nog de billijke vergoeding.

Hulp van ervaren advocaten bij ontslag?

Wilt u advies of hulp bij ontslag van een arbeidsrecht advocaat uit Zwolle? Neem direct contact op. Het kantoor van MEESTERLIJK bevindt zich aan de Zwartewaterallee 46, 8031 DX in Zwolle en is centraal gelegen. De locatie is goed te bereiken met de auto. U kunt uw auto parkeren bij de hoofdingang van het gebouw ons advocaten kantoor. Binnen enkele minuten zit u op de ring of snelweg van Zwolle.