Ontslag via het UWV

De ontslagprocedure bij het UWV start met de ontslagaanvraag van de werkgever. Het UWV zal dan eerst de vraag stellen of werkgever met werknemer tot een ontslagregeling wil komen. Als de werkgever dat eerst wil proberen, dan krijgt de werkgever hiervoor twee weken de tijd.

Toelichting op ontslagaanvraag

Als werkgever en werknemer niet tot een ontslagregeling kunnen komen, dan zal de werkgever de ontslagaanvraag schriftelijk toelichten, zo nodig onderbouwd met financiële stukken (denk aan jaarrekeningen en (liquiditeit)prognoses). Het UWV zal – zo nodig – aanvullende vragen stellen. Daarna krijgt de werknemer de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de ontslagaanvraag. Als het verweer vragen oproept, dan stelt het UWV de werkgever en de werknemer in de gelegenheid om in een tweede ronde een nadere toelichting te geven. Daarna neemt het UWV een beslissing. Deze procedure neemt in de regel circa zes weken in beslag.

Ontslagprocedure na toestemming UWV

Als het UWV toestemming verleent voor ontslag, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn. Een deel van de proceduretijd kan dan in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. De opzegtermijn kan nooit korter zijn dan één maand. In geval van opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding.

Hulp van ervaren advocaten bij ontslag?

Wilt u advies of hulp bij ontslag van een arbeidsrecht advocaat uit Zwolle? Neem direct contact op. Het kantoor van MEESTERLIJK bevindt zich aan de Zwartewaterallee 46, 8031 DX in Zwolle en is centraal gelegen. De locatie is goed te bereiken met de auto. U kunt uw auto parkeren bij de hoofdingang van het gebouw ons advocaten kantoor. Binnen enkele minuten zit u op de ring of snelweg van Zwolle.