Wat doet een mediator bij een arbeidsconflict?

De mediator zal door procesbegeleiding en interventietechnieken bevorderen dat het dialoog tussen partijen weer op gang komt. Hierbij probeert de mediator voor beide partijen inzichtelijk te maken welke belangen achter de standpunten schuilgaan.

De mediator stimuleert wederzijds inzicht bij arbeidsconflicten 

Door het conflict en de emoties die vaak met deze situaties gepaard gaan, zijn partijen vaak niet meer in staat naar elkaar te luisteren en elkaars belangen te zien. Partijen nemen daardoor, al dan niet bewust, halsstarrige standpunten in waardoor er een impasse ontstaat. De mediator zal door onafhankelijkheid en deskundigheid het wederzijds inzicht proberen te herstellen en daardoor een uitgangssituatie voor dialoog realiseren.

Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig

Dit betekent dat de partijen centraal staan. De mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de mediation en heeft geen mening over de inhoud van het geschil en/of de oplossing die partijen bedenken. Waar nodig zal de mediator adviseren dat partijen zich juridisch laten bijstaan zodat zij op de hoogte zijn van hun juridische belangen. Het blijven de partijen zelf die het commitment moeten hebben om te werken aan een oplossing, al dan niet met een juridisch adviseur op de achtergrond. 

Geheimhouding mediation belangrijk

Een belangrijk punt bij mediation is dat partijen geheimhouding met elkaar overeenkomen. Deze geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat partijen vrij uit kunnen spreken met elkaar. Partijen hoeven daardoor niet bang dat te zijn dat wat zij aangeven hun later kan worden ‘tegengeworpen’.  

Vaststellingsovereenkomst arbeidsmediation

De afspraken die partijen maken, worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is te adviseren deze overeenkomst door de juridisch adviseurs van beide partijen te laten toetsen. Het is van belang van beide partijen dat de overeenkomst voldoet aan de arbeidsrechtelijke regelgeving. 

Wilt u advies of hulp met betrekking tot arbeidsmediation? 

Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en mediation. Uw situatie wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand. 

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon