Wat is exit-mediation?

Exit-mediation is procesbegeleiding bij beëindiging arbeidsrelatie. Er is sprake van exit-mediation als al voor de start van de mediation partijen gezamenlijk hebben besloten dat de mediation alleen wordt ingezet om met elkaar tot afspraken te komen over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de arbeidsrelatie wordt beëindigd. 

Exit-mediation: onderhandelen onder begeleiding mediator

Tijdens de exit-mediation gaan partijen met elkaar in gesprek en in onderhandeling over hoe zij tot afspraken kunnen komen waarin voldoende aan hun beider belangen wordt tegemoet.

Ook vaststellingsovereenkomst bij exit-mediation

De te maken afspraken worden bij exit-mediation ook vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt bij voorkeur door de juridisch adviseurs van beide partijen beoordeeld of de vastlegging voldoet aan de arbeidsrechtelijke regelgeving. 

Duur van exit-mediation traject

De totale duur van een exit-mediation traject is afhankelijk van de afspraken en tijdsplanning die partijen in overleg met de mediator maken. 

Neem contact met ons op voor exit-mediation of juridisch advies

Wilt u advies of hulp met betrekking tot exit-mediation? Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en mediation. Uw zaak wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon