Wat zijn de kosten van mediation bij een arbeidsconflict?

De kosten van een arbeidsmediation zijn afhankelijk van het uurtarief van de mediator en het aantal gesprekken. In het algemeen wordt uitgegaan van gemiddeld drie gesprekken van twee uur.

Duur van mediation traject

De totale duur van een mediation traject is echter afhankelijk van de afspraken en tijdsplanning die partijen in overleg met de mediator maken. De genoemde 3 gesprekken van twee uur zijn een inschatting van het gemiddelde.

Vaststellingsovereenkomst arbeidsmediation

Als partijen met elkaar tot afspraken komen dan worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is te adviseren dat u deze overeenkomst door een juridisch adviseur laat toetsen. Het is namelijk belangrijk dat de overeenkomst voldoet aan de arbeidsrechtelijke regelgeving. Houd daarom ook rekening met deze kosten.

Tarieven mediation MEESTERLIJK

MEESTERLIJK hanteert voor haar dienstverlening gedifferentieerde tarieven: een specialistisch uurtarief voor specialistische en incidentele vragen en een generiek dagtarief voor projectmanagement. Bel gerust als u hier meer over wilt weten.

Neem contact met ons op voor arbeidsmediation of advies

Wilt u advies met betrekking tot arbeidsmediation of meer informatie over tarieven? Bel of mail ons gerust. Bekijk onze contactinformatie.