Wat zijn de gevolgen van een reorganisatie voor werknemers?

Een reorganisatie kan verschillende gevolgen hebben voor medewerkers. De inhoud van hun functie kan wijzigen of werknemers kunnen als gevolg van een reorganisatie geplaatst worden in een nieuwe of in een andere, passende functie. Of er dient bijvoorbeeld een opleiding gevolgd te worden. Daarnaast kunnen arbeidsvoorwaarden wijzigen, in de zin van salaris of arbeidsuren. In geval van outsourcing kan het zelfs betekenen dat zij een nieuwe werkgever krijgen. Tenslotte kan een reorganisatie leiden tot ontslag.

Kaders voor veranderingen functie en arbeidsvoorwaarden

Veranderingen met betrekking tot de functie kunnen gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Het arbeidsrecht biedt het kader waarbinnen de werkgever moet opereren. Dit kader bepaalt of een werknemer de voorgestelde veranderingen moet accepteren, en wat de gevolgen zijn voor de werknemer als de wijziging niet wordt geaccepteerd. Ook ziet dit kader toe op de vraag of en op welke wijze de werkgever de arbeidsvoorwaarden mag wijzigen.

Ontslag als gevolg van reorganisatie

Ook kan werknemers ontslag worden aangezegd als gevolg van een reorganisatie. De werkgever kan in dat geval met de werknemer tot afspraken komen in een vaststellingsovereenkomst of een Ontslagvergunning vragen aan het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

De werknemer kan nooit verplicht worden om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan: het is altijd mogelijk om het ontslag te laten toetsen door het UWV.

Ontslag via ontslagvergunning UWV

Als er geen ontslagregeling wordt getroffen, dan kan een ontslagvergunning worden gevraagd aan het UWV. De Arbeidsjuridische Dienst (AJD) van het UWV onderzoekt of de werkgever een geldige bedrijfseconomische reden heeft voor het ontslag. Zodra de vergunning wordt verleend, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn. In dat geval komt aan de werknemer de wettelijke transitievergoeding toe.

Reorganisatie met een Sociaal Plan

Als de ondernemingsraad of vakbonden bij het reorganisatieproces betrokken zijn, zijn de sociale maatregelen die de werkgever heeft getroffen veelal vastgelegd in een Sociaal Plan. Hierin kan ook de plaatsingsprocedure en de daarbij geldende spelregels zijn opgenomen, of soms zelfs een geheel eigen ontslagprocedure.

Behoefte aan Juridisch advies met betrekking tot een Reorganisatie?

U zoekt juridisch advies gespecialiseerd in reorganisaties? Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten, zoals reorganisaties. Uw project wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en arbeidsvoorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon