Ziek tijdens reorganisatie, wat gebeurt er dan?

Tijdens arbeidsongeschiktheid geldt het ontslagverbod

Een werknemer die arbeidsongeschikt is kan niet worden ontslagen als zijn of haar arbeidsplaats vervalt in een reorganisatie. Er is namelijk sprake van een ‘ontslagverbod’. De enige uitzondering hierop is als de reorganisatie leidt tot volledige bedrijfssluiting, of tot sluiting van de afdeling waarop de zieke werknemer werkzaam is.

Wel is het zo, dat als het de verwachting is dat de zieke werknemer binnen 4 weken nadat het UWV het besluit voor ontslag zal nemen, weer hersteld is, het ontslagverbod níet geldt. Het UWV kan om advies van de bedrijfsarts vragen hierover.

Ontslagbescherming is absoluut

De ontslagbescherming is zodanig absoluut, dat het zelfs tot een situatie kan leiden dat de arbeidsplaats voor de zieke werknemer opengehouden moet worden, totdat deze medewerker weer in staat is om deze uit te voeren. Ook als dit betekent dat in de tussentijd de functie met een tijdelijke werknemer moet worden ingevuld.

Arbeidsrecht advies of hulp bij reorganisatie?

Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten, zoals reorganisaties. Uw project wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en arbeidsvoorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon