Waar op letten bij een reorganisatie - Welke spelregels gelden volgens het arbeidsrecht?

Een reorganisatie kan verschillende arbeidsrechtelijke gevolgen hebben voor medewerkers. De inhoud van hun functie kan wijzigen, of er dient bijvoorbeeld een opleiding gevolgd te worden. Daarnaast kunnen arbeidsvoorwaarden wijzigen, in de zin van salaris of arbeidsuren. Tenslotte kan een reorganisatie leiden tot ontslag. Reorganisaties hebben dus veelal ingrijpende gevolgen.

Arbeidsrecht regels voor reorganisaties

Omdat reorganisaties veelal ingrijpend zijn voor alle betrokkenen, kent het arbeidsrecht spelregels voor een reorganisatie. Deze spelregels zijn terug te vinden in de wet en in de Uitvoeringsregels van het UWV.

Regels over bepalen medewerkers die boventallig zijn

Deze spelregels zien bijvoorbeeld toe op de vraag welke medewerker boventallig wordt. De wetgever heeft ervoor gekozen dat de werkgever hierin niet een volledig vrije keuze heeft. Een werkgever moet bijvoorbeeld op basis van het afspiegelingsbeginsel bepalen wie er voor ontslag in aanmerking komt.

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Het afspiegelingsbeginsel is gebaseerd op objectieve selectiecriteria, die er kort gezegd op neerkomen dat de medewerkers met de kortste dienstverbanden het eerst voor ontslag in aanmerking komen, waarbij er per functie binnen een vastgestelde leeftijdsgroep van 10 jaar wordt gekeken. De ontslagvolgorde wordt per uitwisselbare functie vastgesteld.

Afspiegelingsbeginsel anders in geval van een nieuwe functie.

De werkgever mag voor een nieuwe functie de meest geschikte werknemer selecteren. Let op, er gelden strenge regels om te bepalen wanneer er sprake is van een nieuwe functie.

Overige regels herplaatsingsprocedure en ontslag boventallige werknemer

Daarnaast kent het arbeidsrecht regels voor de herplaatsingsprocedure, voor eventueel toezicht door de ondernemingsraad en de vakbonden en voor de ontslagprocedure. Tenslotte kent het arbeidsrecht regels voor het geval een boventallige werknemer voor ontslag kan worden voorgedragen: denk aan de ontslagprocedure, de toekenning van een ontslagvergoeding en de rol die de vakbonden en de ondernemingsraad daarin kunnen spelen. 

Arbeidsrecht advies of hulp bij reorganisatie?

Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten, zoals reorganisaties. Uw project wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en arbeidsvoorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon