Wat is een reorganisatie?

Een reorganisatie betreft ofwel het inkrimpen van het aantal medewerkers, ofwel het opnieuw inrichten van uw organisatie, ofwel een combinatie hiervan. 

Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

1. Eerst wordt onderzocht of de bestaande functies binnen de organisatie nog voldoende aansluiten bij wat nodig is in uw bedrijf of instelling.

Daarbij wordt ook gekeken hoeveel fte er nodig is om de te verwachten werkzaamheden uit te kunnen (blijven) voeren. Als aanpassingen in functies nodig zijn, dan kunnen bestaande functieprofielen gewijzigd worden, volledig nieuwe functies worden gecreëerd of bepaalde functies of afdeling(en) worden uitbesteed (outsourcing). Als het alleen gaat om het verminderen van het aantal medewerkers in een bepaalde functie, dan moet het benodigde nieuwe aantal medewerkers worden vastgesteld.

2. De tweede stap is om te onderzoeken of de zittende medewerkers geplaatst kunnen worden in de gewijzigde functies of in de nieuwe functies.

Als dit niet mogelijk is dan moet gekeken worden of de zittende medewerkers herplaatsbaar zijn in een andere, passende functie binnen de organisatie. Als dit ook niet mogelijk is, dan is ontslag onvermijdelijk.

Neem contact met ons op voor advies of hulp bij uw reorganisatie

Wilt u advies of hulp met betrekking tot een reorganisatie? Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten, zoals reorganisaties. Uw project wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en arbeidsvoorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon.