Stappenplan reorganisatie: de Meesterlijke route

Een gezond bedrijf is een dynamisch bedrijf: een bedrijf dat zich steeds – op tijd – weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Wat Darwin over de mensheid zei, geldt namelijk ook voor ondernemingen: "Het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving."

Aanpassen betekent ook je organisatie regelmatig opnieuw inrichten. De steeds veranderende omstandigheden maken immers dat er nieuwe eisen aan medewerkers worden gesteld, die niet altijd aansluiten op hun competenties. In rustiger tijden kun je de herinrichting geleidelijk laten verlopen. De Corona crisis dwingt veel ondernemingen waarschijnlijk tot meer urgente en ingrijpende veranderingen.

Ons advies is om een herinrichting of reorganisatie op basis van een goed doordacht plan uit te voeren: neem de koninklijke route, of beter gezegd… de Meesterlijke route.

STAP 1 – het reorganisatie team

 • stel een multidisciplinair team samen bestaande uit management, HR, financiën
 • voorzie in arbeidsjuridisch advies
 • wat is je personeelsbudget
 • zijn er subsidiemogelijkheden (NOW)
 • maak een tijdsplanning obv dit stappenplan

STAP 2 – de nulmeting

Stel jezelf de vraag: hoe zou mijn organisatie moeten worden ingericht als ik helemaal opnieuw zou moeten (mogen) beginnen? Beantwoord hiervoor de volgende subvragen:

 • wat is de missie en visie van je onderneming?
 • welke functies horen daarbij?
 • welke kwalificaties en competenties hebben de functieprofielen?
 • hoeveel medewerkers heb je – per functieprofiel – nodig?
 • welke wettelijke verplichtingen gelden?
 • welke CAO verplichtingen gelden?
 • welke contractuele verplichtingen gelden?

STAP 3 – is/wordt lijst reorganisatie

 • nieuw organogram: welke functies zijn nieuw, welke komen te vervallen, welke blijven?
 • laat nieuwe functieprofielen door branchespecialist opstellen
 • welke medewerkers passen in de (nieuwe) functieprofielen? Welke niet? Overleg met teamleiders
 • voer de afspiegeling of stoelendans uit
 • welke medewerkers komen in aanmerking voor om/bijscholing?
 • hoeveel medewerkers worden boventallig?

STAP 4 – doorrekening reorganisatie

 • vaststellen salaris bij (nieuwe) functieprofielen
 • kosten (her)plaatsing
 • kosten boventalligheid en omscholing
 • kosten ontslag (outplacement, opzegtermijn, transitievergoeding)
 • kosten eventueel Sociaal Plan

STAP 5 – medezeggenschap en vakbond

 • informeer de OR, maak een tijdsplanning voor de advies- en (eventueel) instemmingsaanvraag
 • besluit of je een Sociaal Plan gaat opstellen, met of zonder de vakbond
 • maak een communicatieplan
 • contracteer outplacementbureau’s
 • contracteer juridisch advies voor medewerkers
 • bereid ontslagaanvragen en vaststellingsovereenkomsten voor
 • bereid sollicitatieprocedures voor
 • bereid formele besluitvorming herinrichting voor
 • stel advies- en (eventuele) instemmingsaanvraag op

STAP 6 – uitrol nieuwe organisatie

 • formele besluitvorming herinrichting
 • communicatie aan het voltallige personeel
 • begeleiding boventallige medewerkers
 • begeleiding ge/herplaatste medewerkers
 • dien ontslagaanvragen in bij het UWV
 • leg vaststellingsovereenkomsten voor aan de betrokkenen
 • begeleiding zieke werknemers

Tip: Betrek hierbij uw arbeidsjuridisch adviseur

Wilt u advies of hulp met betrekking tot een reorganisatie? Wij hebben jarenlange ervaring in arbeidsrecht en juridische projecten, zoals reorganisaties. Uw project wordt met de grootste zorg behandeld. Daarnaast biedt MEESTERLIJK ook juridisch advies en rechtsbijstand over ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie en arbeidsvoorwaarden.

Neem voor meer informatie contact met ons op via email of telefoon.