Ga naar overzicht

Blog 5 | Wie bepaalt wie aan tafel zit?

19-07-2022 13:46
Blog 5 | Wie bepaalt wie aan tafel zit?

Voordat de mediation wordt gestart wordt (in de intakegesprekken) besproken tussen wie de mediation plaatsvindt. Beide deelnemers moeten daarmee instemmen. Bij een arbeidsconflict kan het zijn dat de mediation plaatsvindt tussen de medewerker en de leidinggevende en/of de HR medewerker en/of de directeur en/of collega’s. Als mediator bewaak ik het gevoel van veiligheid van de deelnemers en de balans in het gesprek. Zo kan er aanleiding zijn om bijvoorbeeld eerst het gesprek aan te gaan met de leidinggevende en pas later de directeur aan te laten schuiven. Ook kan het prettig zijn dat een partner of kennis van de werknemer aanschuift bij het gesprek. Ook dit kan alleen met toestemming van de andere deelnemer waarbij duidelijk besproken zal worden wat de rol zal zijn van de betreffende partner en/of kennis. Het uitgangspunt is dat deze geen deelnemer is aan de mediation, maar als toehoorder en ter ondersteuning aanschuift. Dit kan anders zijn als er wordt gekozen om een juridisch adviseur(s) aan te laten schuiven. Ook dan zal besproken worden van de rol van de adviseur zal zijn tijdens de mediation. De ene keer zal dit meer als toehoorder zijn, de andere keer meer als degene die de onderhandelingen namens een deelnemer voert.

Belangrijk is dat een deelnemer alleen iemand mee kan nemen naar de mediation als de andere deelnemer daarmee in stemt en diegene ook een geheimhoudingsverklaring tekent. Geheimhouding is een essentieel onderdeel van mediation en vergroot de kans op het vinden van een gezamenlijke oplossing. Hierover meer in mijn volgende blog.