Ga naar overzicht

Meesterlijk nieuws: slapende dienstverbanden

12-11-2019 09:55
Meesterlijk nieuws: slapende dienstverbanden

Vrijdag 8 november jl. heeft de Hoge Raad zich uitgesproken in de langlopende discussie over slapende dienstverbanden. Kort samengevat: wanneer een werknemer een voorstel tot beëindiging van zijn slapende dienstverband doet, is een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden hiermee in te stemmen. De werkgever moet daarbij een vergoeding aan de werknemer betalen. De Hoge Raad stelt dat deze vergoeding niet meer hoeft te bedragen dan de hoogte van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Dat is namelijk ook de hoogte van het compensatiebedrag dat de werkgever bij het UWV kan vragen vanaf 1 april 2020.

Een uitzondering op deze regel is alleen aan de orde wanneer werkgever een gerechtvaardigd belang heeft op instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een reële kans op re-integratie van de werknemer bestaat. Het is aan werkgever om dit gerechtvaardigde belang te stellen en -zo nodig- te bewijzen. Dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is geen gerechtvaardigd belang om het verzoek van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te weigeren.

Nu de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, kan dit (opnieuw) leiden tot vragen over beëindiging van slapende dienstverbanden binnen uw organisatie. Wij attenderen u er op dat de nieuwe berekening van de transitievergoeding als gevolg van de WAB en het verval van de ouderenregeling per 1 januari 2020 van invloed zijn op de hoogte van het bedrag dat door het UWV gecompenseerd zal worden. Het kan daarom van belang zijn om het slapend dienstverband nog in 2019 te (laten) eindigen.

Meesterlijk adviseert graag in uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact op. Zie www.meesterlijk.nl