Ga naar overzicht

Blog 4 | Externe bestuurdersaansprakelijkheid

30-03-2022 12:04
Blog 4 | Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In deze en komende blogs zal ik ingaan op de externe aansprakelijkheid.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat de bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk is tegenover derden die schade hebben geleden ten gevolge van het handelen van de bestuurder. Waar normaal gesproken de vennootschap aansprakelijk is wordt bij bestuurdersaansprakelijkheid als het ware de “juridische” muur van de vennootschap neergehaald. Om tot deze doorbraak van aansprakelijkheid te komen moet sprake zijn van een situatie dat de bestuurder jegens derden persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt kan worden.

Komt een vennootschap zijn contractuele verplichtingen jegens haar wederpartij niet na dan zal de vennootschap zelf de gevolgen hiervan ondervinden. De bestuurder staat hier in beginsel buiten, hij is immers geen contractspartij. Dit wordt anders als de bestuurder bij het aangaan van de rechtshandeling namens de vennootschap wist of kon weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet na zou kunnen komen. De bestuurder handelt dan onrechtmatig jegens de derde.