Ga naar overzicht

Blog 2 | Kun je arbeidsmediation weigeren?

07-07-2022 09:56
Blog 2 | Kun je arbeidsmediation weigeren?

Dat kan. Je kunt niet verplicht worden om een mediationtraject te volgen. Sterker nog, voorwaarde voor mediation is juist dat je je daartoe niet gedwongen voelt en vrijwillig aan tafel zit. In de praktijk zie ik wel dat een deelnemer soms aangeeft dat hij alleen maar deelneemt aan de mediation omdat zijn juridisch adviseur heeft aangegeven dat het juridisch niet slim is om mediation te weigeren. Ook geeft een deelnemer soms aan geen vertrouwen te hebben dat partijen met elkaar tot een oplossing zullen komen. Er bestaat dan enige weerstand bij mijn vraag of diegene vrijwillig aan tafel zit. Maar dit hoeft niet in de weg te staan aan het vrijwillig kiezen voor het voorzetten van een mediationtraject.

Tijdens een (1-op-1) intakegesprek toets ik namelijk of er voldoende commitment is om mediation een serieuze kans te geven. Dat betekent dat er bereidheid moet zijn om het gesprek met elkaar te gaan en -onder mijn begeleiding- oprecht naar elkaar te luisteren en te ontdekken of er tóch nog een gezamenlijke oplossing mogelijk is. Als dit commitment er is dan is het zinvol een mediationtraject aan te gaan.