Ga naar overzicht

De directeur: statutair of titulair?

29-04-2021 09:34
De directeur: statutair of titulair?

Als iemand als titel “CEO” of “directeur” gebruikt heb je dan te maken met een statutair bestuurder of een titulaire directeur? En wat is eigenlijk het verschil?

Een directeur is uitsluitend “statutair” directeur als hij is benoemd door een rechtsgeldig genomen benoemingsbesluit van de Raad van Commissarissen of de Aandeelhouders van de vennootschap. Door het besluit ontstaat de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen en verkrijgt de statutair directeur de taken/bevoegdheden die in de wet en statuten zijn vastgelegd.

Een “titulair” of “functioneel” directeur heeft binnen de vennootschap een functie waaraan de titel directeur verbonden is, net zoals iemand de functie van inkoper kan hebben. De titulair directeur is geen lid van het vennootschapsbestuur. Deze directeur heeft dus (slechts) de taken en bevoegdheden die in zijn arbeidsovereenkomst en/of functieomschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast heeft hij in beginsel niet de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen. Wel zal er in de praktijk vaak een volmacht worden gegeven waardoor toch (een bepaalde mate van) vertegenwoordigingsbevoegdheid bestaat.

De titulair directeur is dus een “gewone” werknemer. Dit is van belang omdat een titulair directeur ook een beroep kan doen op de ontslagbescherming van een “gewone” werknemer. Een statutair directeur daarentegen heeft een dubbele rechtsbetrekking, zowel vennootschapsrechtelijk als arbeidsrechtelijk. Hij/zij dient ontslagen te worden middels een besluit door het orgaan dat daartoe bevoegd is (Raad van Commissarissen of de AVA). Wordt dat besluit rechtsgeldig genomen dan eindigt in beginsel ook de arbeidsovereenkomst. Er is dus geen sprake van een preventieve toets door het UWV of de kantonrechter. Dat maakt de rechtspositie van de statutairdirecteur dus veel zwakker dan die van de gewone werknemer.

Vanwege de dubbele rechtsbetrekking kan de statutair bestuurder ook twee wegen bewandelen om een ontslag aan te vechten. Naast de vennootschapsrechtelijke weg, waarbij de statutair directeur het ontslag bijvoorbeeld kan aanvechten als niet aan de formele eisen voor een ontslagbesluit is voldaan, kan hij/zij ook de arbeidsrechtelijke weg bewandelen.

Juridische vragen gaan dan ook vaak over de vraag of er sprake is van een correcte benoeming tot statutair bestuurder en of aan de voorwaarden voor ontslag is voldaan, om te bezien of de directeur een beroep kan doen op de ontslagbescherming omdat hij/zij toch een “gewone” werknemer blijkt te zijn.

Daarnaast ontstaan er vaak geschillen over de vertegenwoordigingsbevoegd van de directeur. Heeft de titulair bestuurder een volmacht? Of bestaat er voor de titulair directeur vertegenwoordigingsbevoegd vanwege een situatie waarin de vennootschap een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft gecreëerd?

Mocht u vragen hebben over deze onderwerpen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!