Ga naar overzicht

Blog 1 | Bestuurdersaansprakelijkheid

18-03-2022 11:49
Blog 1 | Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze eerste blog gaat over bestuurdersaansprakelijkheid in het algemeen. De volgende gaat over interne bestuurdersaansprakelijkheid waarna een aantal blogs (inclusief voorbeelden) over de externe aansprakelijkheid volgen.

Hoe zit het ook alweer met bestuurdersaansprakelijkheid?
Uitgangspunt in de wet (en de rechtspraak) is dat rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap, zelf aansprakelijk zijn voor hun daden en niet haar bestuurders. Onder omstandigheden kan dit echter anders zijn en kunnen bestuurders wel aansprakelijk gesteld worden voor hun daden.

Ondernemingen en hun bestuurders hebben te maken met verschillende soorten aansprakelijkheid. De interne aansprakelijkheid: dit ziet toe op de aansprakelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap die zij besturen. Bestuurders (en commissarissen) zijn gehouden hun taak behoorlijk te vervullen. Doen zij dat niet, dan lopen zij het risico door de onderneming zelf aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die zij hebben veroorzaakt door hun onbehoorlijke taakvervulling.

De externe aansprakelijkheid: hierbij gaat het om de aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de verschillende betrokkenen bij een onderneming. U kunt daarbij denken aan schuldeisers en de fiscus, maar ook aan de werknemers in de onderneming.