Ga naar overzicht

Einde aan het thuiswerken?

24-06-2021 15:41
Einde aan het thuiswerken?

Voor veel bedrijven én medewerkers is het goed nieuws dat het kabinet het thuiswerkadvies aanpast en mensen na lange tijd dus weer naar kantoor kunnen, mits de 1,5 meter kan worden gewaarborgd. De meeste mensen en bedrijven zijn er inmiddels wel aan gewend, maar het thuiswerken heeft ook zeker zijn beperkingen. Mensen missen het sociale contact, bepaalde werkzaamheden zijn lastiger op afstand, en lang niet iedereen heeft een goede werkplek thuis.

Waarschijnlijk zullen niet alle bedrijven ineens weer volledig overschakelen naar werken op kantoor, te meer omdat de 1,5 meter afstand nog steeds geldt. Mogelijk zal de zomerperiode gebruikt worden voor het maken van plannen om na de vakantie weer ‘echt’ op te starten.

Hybride werken
De verwachting is wel dat er anders zal worden gewerkt, het zogenaamde hybride werken: zowel thuis als op kantoor. Dit vraagt aanpassing van werkgever en werknemer en levert de nodige vragen op. Is thuiswerken een recht? Welke maatregelen moet je treffen als een werknemer thuiswerkt? Moet de werkgever kosten vergoeden voor de inrichting van de werkplek? En hoe zit het met de privacy van je werknemer, maar ook aan die van het bedrijf? En hoe gaat het met de reiskostenvergoeding of de leaseauto?

Thuiswerkreglement
Wij zien in onze praktijk dat wij steeds vaker worden gevraagd mee te denken bij het opstellen van regels rondom thuiswerken. Dit gebeurt vaak in een thuiswerkreglement. In dit reglement kunnen bijvoorbeeld regels worden opgenomen op het gebied van de in te richten werkplek, communicatie en bereikbaarheid, arbeidstijden en reiskosten.

Ondernemingsraad
Vergeet bij het opstellen van een thuiswerkreglement niet de rol van de OR. Het invoeren daarvan betreft vaak een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hiervoor is instemming van de OR nodig. Of er worden bijvoorbeeld belangrijke investeringen gedaan om het thuiswerken mogelijk te maken. Dan heeft de OR een adviesrecht.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact met ons op via [email protected].