Ga naar overzicht

Zorgmedewerkster ontslagen vanwege LinkedIn-berichten over vaccinatie

10-09-2021 12:16
Zorgmedewerkster ontslagen vanwege LinkedIn-berichten over vaccinatie

Een medewerkster van een zorginstelling plaatst op LinkedIn een video waarin zij de vaccinatiecampagne van haar werkgever vergelijkt met de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op het LinkedIn-profiel van de werkneemster is de naam van de zorginstelling te zien, ook volgen een aantal collega’s deze berichtgeving. Daarom vraagt de werkgever om iedere link tussen de berichten en de werkgever te mijden. Dit lijdt tot een conflict en de zaak wordt aan de rechter voorgelegd.

De rechter moet oordelen over de vraag of de ‘anti-vaccinatie’-uitlatingen van de werkneemster op LinkedIn reden zijn voor ontslag. De rechter concludeert enerzijds dat de werkneemster berichten plaatst over redenen waarom je je niet moet laten vaccineren. Deze berichten passen binnen de grenzen van vrijheid van meningsuiting. Anderzijds plaatste werkneemster berichten waarin mensen die betrokken zijn bij het vaccinatie(beleid), vergeleken worden met oorlogsmisdadigers en Jodenvervolgers.

Uitspraak
Deze uitlatingen kwalificeren niet als gematigd, opiniërend en/of informatief en gericht op kennisdeling en/of uitwisseling van standpunten, zoals zij zelf aanvoert, maar als emotioneel, veroordelend en beledigend. Met het plaatsen van deze berichten heeft werkneemster een grens overschreden die niet noodzakelijk was voor het door haar nagestreefde doel, terwijl de inhoud daarvan kwetsend kan zijn of is geweest voor haar eigen collega’s. Dat is in strijd met goed werknemerschap, met ontbinding van de arbeidsovereenkomst als gevolg.  

Lees hier de hele uitspraak.