Ga naar overzicht

Verbod rookruimtes bij bedrijven per 1 januari 2022

07-02-2022 16:31
Verbod rookruimtes bij bedrijven per 1 januari 2022

In navolging op het verbod van rookruimtes in openbare gebouwen zijn per 1 januari jl. ook rookruimtes bij bedrijven verboden. Deze maatregel vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018. In dit akkoord is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren.

Rookvrije werkplek
Een werkgever is verplicht om roken op werk- en pauzeplekken te verbieden, omdat werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Dat recht beperkt zich niet tot werkruimtes, maar omvat alle ruimten waar werknemers kunnen komen zoals kantines, vergaderzalen, magazijnen, maar ook trappen, hallen, gangen, liften, toiletten en kopieerruimten. Zelfs een bedrijfsauto moet rookvrij zijn, óók als de werknemer die in die auto rijdt zelf rookt.

Open lucht
Roken op het bedrijfsterrein in de open lucht is nog wel toegestaan. Onder voorwaarden kan een werkgever een beschutte rookplek aanbieden: deze rookplek dient open te zijn, volledig los te staan van het gebouw, mag geen overlast geven en mag tevens geen andere functie hebben.

Niet beperkt tot ‘gewone’ sigaretten
Het rookverbod geldt bovendien niet alleen voor ‘gewone’ sigaretten, maar ook voor e-sigaretten en andere tabaksverhittingsapparaten.

Boetes
De werkgever moet het rookverbod instellen, aanduiden (bijvoorbeeld door bordjes en stickers te plaatsen) én handhaven. Een boete voor overtreding van het rookverbod kan namelijk oplopen tot een maximum van € 4.500,- bij meerdere overtredingen. Voor een eerste overtreding geldt een boete van € 600,-. De boete wordt opgelegd aan de werkgever van wie de ruimte is waar wordt gerookt, omdat zij verantwoordelijk is naleving van de verplichtingen.

Instructierecht
Een werkgever kan op basis van het instructierecht een beleid opstellen omtrent het roken op de werkvloer. Hiermee kan de werkgever dus – los van het wettelijke rookverbod – werknemers verbieden om ook in de open lucht van het bedrijfsterrein, bijvoorbeeld bij in- en uitgangen van het bedrijfsgebouw, te roken. Mocht een werkgever wel de mogelijkheid willen bieden voor werknemers om op het bedrijfsterrein in de open lucht te roken, kan middels een rookbeleid hiervoor een plek worden aangewezen die aan eerder genoemde voorwaarden voldoet.

Rookbeleid
Daarnaast kan een werkgever in het ‘rookbeleid’ ook rookpauzes binnen de werktijd van een werknemer verbieden en/of beperken. Beleid omtrent het roken tijdens werktijden valt namelijk ook onder het instructierecht van een werkgever. Dit moet echter wel zorgvuldig gebeuren en daarnaast behoeft het instellen en/of wijzigen van een rookbeleid voorafgaande instemming van de ondernemingsraad.

Vragen?
Heeft u vragen over het rookverbod of wilt u rookbeleid opstellen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag mee!