Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 9

09-05-2023 10:39
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 9

Stap 9 - Werknemers informeren over ontslag.

 • Informeer de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen vóór de andere medewerkers, in een persoonlijk gesprek. Informatie waar deze werknemers behoefte aan zullen hebben wat betreft:
  - wat is nu het vervolg?
  - moet ik nog blijven werken?
  - binnen welke termijn zal het ontslag ingaan?
  - wat zijn de financiële gevolgen van het ontslag voor mij?
  - waar kan ik onafhankelijk juridisch krijgen?

 • Voordat je deze werknemers informeert denk dan ook na wat je wilt met betrekking tot:

  - het werkzaam blijven van deze werknemers gedurende de ontslagprocedure. Houd er rekening mee dat zij niet meer voldoende gemotiveerd zijn om werkzaam te zijn. Overweeg de mogelijkheid om hen vrij te stellen van werk in de periode tot aan de einddatum;

  - een eventuele ziekmelding van deze werknemers: overweeg om de voorlopige ontslagaanvraag (formulier A) bij het UWV in te dienen de dag vóórdat je de betreffende werknemers informeert, zodat een eventuele ziekmelding niet aan het ontslag in de weg staat. De voorlopige ontslagaanvraag betreft niet meer dan een melding aan het UWV dat er arbeidsplaatsen verloren gaan vanwege bedrijfseconomische redenen én welke werknemers dit betreft;

  - opvang van de werknemer door een collega na ontvangst van de boodschap, contactgegevens HR voor als er nog vragen zijn, een (loopbaan)coach aanbieden, financieel advies aanbieden, rechtsbijstand voor de werknemer: het is in de regel aan te raden om hiervoor een budget aan te bieden aan de betreffende werknemers. Het maakt dat zij snel en goed geïnformeerd zijn over hun positie;

  - meegeven van een schriftelijke toelichting van de bedrijfseconomische redenen voor het ontslag toelichten waarom herplaatsing niet mogelijk is (zie stap 8);

  - het treffen van een minnelijke regeling. De voorwaarden die je wilt aanbieden in dat kader (of die met de vakbond of OR zijn afgesproken) leg je alvast neer in een beӫindigingsovereenkomst, die de werknemer tijdens dit gesprek meeneemt.

  - Informeer de rest van de organisatie nadat de voor ontslag in aanmerking komende medewerkers op de hoogte zijn, bij voorkeur in een live bijeenkomst van deze medewerkers.