Ga naar overzicht

Blog 4 | Hoe verloopt een mediationtraject?

14-07-2022 15:00
Blog 4 | Hoe verloopt een mediationtraject?

Intakegesprek

Als partijen het eens zijn over de keuze van de mediator en de kostenverdeling vindt vervolgens een afzonderlijk intakegesprek plaats. Niet elke mediator kiest hiervoor, maar in mijn praktijk merk ik dat het voeren van een afzonderlijk intakegesprek van toegevoegde waarde is. In dit gesprek kan vrijuit en zonder eventuele interrupties en/of emoties van de ander gesproken worden over wat er speelt en wat men hoopt de bereiken door de mediation. In het intakegesprek leg ik ook uit wat mediaton inhoudt. Ik bespreek de belangrijkste afspraken over het mediationtraject die worden vastgelegd in een MfN mediationovereenkomst. Ook bespreek ik wat de deelnemers van mij mogen verwachten als mediator en wat ik van de deelnemers verwacht in de mediatonbijeenkomsten. De ervaring leert dat een intakegesprek drempelverlagend werkt. De deelnemers leren mij als mediatior kennen en ook wordt een deel van de spanning voor het voeren van het eerste gezamenlijke mediationgesprek weggehaald.

Gezamenlijke bijeenkomsten

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten -in het algemeen 2 a 3- begeleid ik de deelnemers in het voeren van het ‘echte gesprek’. Daar bedoel ik mee dat het belangrijk is de onderstroom in de arbeidsrelatie en communicatie naar boven te halen. De verwachtingen en behoeftes van deelnemers worden naar boven gehaald en emoties krijgen een plek. De gezamenlijke oplossing wordt daarna meestal in de vervolgbijeenkomsten gevonden. Ook in die situaties waar de deelnemers weinig vertrouwen meer hadden in het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing.

Soms lukt het niet om een gezamenlijk gedragen oplossing te vinden, maar is het wel helder geworden waar de kern van het conflict zit en wat de beste vervolgstap daarvoor is.

Afsluiting

Afhankelijk van het verloop van de mediation wordt besproken of een afsluitend persoonlijk gesprek ter afronding van de mediation wenselijk is.