Ga naar overzicht

Verplichte CO2 rapportage voor werkgevers vanaf 2024

11-07-2023 14:31
Verplichte CO2 rapportage voor werkgevers vanaf 2024

Heeft uw onderneming 100 of meer medewerkers in loondienst? Vanaf 1 januari 2024 geldt dan voor u de verplichting te rapporteren over het woon-werkverkeer en het zakelijke verkeer van deze medewerkers. Die verplichting is er niet als u geen financiële voorziening aan de medewerkers hiervoor toekent. 

Deze verplichting vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Hierin is voorzien in een CO2-uitstoot plafond voor alle werkgevers samen, met de bedoeling om te monitoren of hun uitstoot de komende jaren onder dit plafond blijft. Blijkt in 2026 dat dit niet lukt, dan zal een maximum CO2-uitstoot per reiziger-kilometer worden opgelegd aan iedere werkgever. 

Goed om te weten is dat de rapportage verplichting alléén geldt voor eigen werknemers, bij u in dienst per 1 januari van enig jaar, die ten minste 20 uur per maand werkzaam zijn. Uitzendkrachten of zzp-ers tellen dus niet mee. Mocht er ooit een financiële verplichting uit deze regelgeving voortvloeien, dan kan het voor werkgevers van rond de 100 medewerkers interessant zijn om hiermee rekening te houden. Let dan wel op of het uitzendbureau dan niet voorziet in een kostenopslag hiervoor. 

Ook is van belang dat de verplichting geldt voor werknemers  in dienst van een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vennootschap. Als u personeel bij diverse KvK-vennootschappen in dienst heeft, worden deze niet bij elkaar opgeteld ten behoeve van de rapportageverplichting. Dit is anders als één KvK-vennootschap meerdere vestigingen heeft: werknemers bij verschillende vestigingen worden namelijk wél bij elkaar opgeteld. 

Meer weten? Bekijk dan deze handreiking voor werkgevers.