Ga naar overzicht

Blog 1 | Wanneer kies je voor arbeidsmediation?

05-07-2022 12:00
Blog 1 | Wanneer kies je voor arbeidsmediation?

Bij een ongewenste arbeidssituatie of (dreigend) conflict op de werkvloer. Als je als werkgever, werknemer of collega’s onderling ervaart dat er (herhaaldelijk) wrijving ontstaat in de samenwerking of een conflict dreigt te ontstaan of is ontstaan, dan is het goed om een derde bij de gesprekken te betrekken. In eerste instantie zal dit vaak een HR medewerker zijn. Maar daarna of -afhankelijk van de situatie- in plaats daarvan, is het te adviseren een onafhankelijke professionele gespreksbegeleider te laten aansluiten. Bij arbeidsconflicten is het te adviseren een MfN geregistreerde arbeidsmediator in te schakelen.

Een werkgever of werknemer kan op eigen initiatief mediation voorstellen als partijen er zelf niet goed uit komen, maar ook (nog) geen eigen juridisch adviseur willen inschakelen. Daarnaast komt het vaak voor dat de bedrijfsarts mediation adviseert omdat deze bij de ziekmelding constateert dat (ook) sprake is van een arbeidsconflict. Verder kan het zijn dat partijen al worden bijgestaan door een arbeidsrechtadvocaat, maar dat de wens bestaat om ter voorkoming van een procedure eerst af te tasten of een oplossing via mediation haalbaar is.

De ervaring leert dat hoe later een mediator wordt betrokken bij het arbeidsconflict hoe moeizamer het kan worden de arbeidsrelatie te herstellen en hoe langer het duur om een gezamenlijke oplossing te vinden. Ook het risico op langdurig ziekteverzuim neemt toe.

Je kiest voor arbeidsmediation als je zelf de regie wilt houden over een tijdsefficiënte en gezamenlijke oplossing van het arbeidsconflict. Je kiest daarmee ook voor een conflictbeslechting die zich naast inhoud ook vooral op (het behoud van) de relatie tussen partijen richt.