Ga naar overzicht

Arbeidsconflict? Moeizaam verzuimtraject? Zet tijdig een arbeidsmediator in en houd regie over de oplossing.

24-02-2022 16:33
Arbeidsconflict? Moeizaam verzuimtraject? Zet tijdig een arbeidsmediator in en houd regie over de oplossing.

Vanessa Gall, Mfn geregistreerd mediator en arbeidsrechtadvocaat stelt zich graag voor.

Arbeidsconflicten, mijn dagelijkse werk.
Als advocaat sta ik al ruim 20 jaar werkgevers en werknemers bij in arbeidsconflicten. In mijn praktijk ervaar ik dat partijen door het conflict en de bijbehorende emoties soms niet meer in staat zijn naar elkaar te luisteren en elkaars belangen te zien. Het arbeidsconflict kan hierdoor in een impasse raken.
Als mediator zet ik mij als onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleider in om partijen te helpen deze impasse te voorkomen of te doorbreken. Conflicten op de werkvloer kennen een eigen dynamiek. Er is vaak sprake van een gezagsrelatie en ook de arbeidsrechtelijke wetgeving is van invloed.
Mijn ervaring als arbeidsrechtsadvocaat in combinatie met de opleiding arbeids-en organisatiepsychologie die ik volgde is dan ook van toegevoegde waarde voor mij als mediator in arbeidsconflicten.
Als persoon ben ik positief ingesteld, oplossingsgericht en to the point. Door mijn inlevingsvermogen weet ik vaak goed naar boven te halen wat er echt speelt tussen partijen. Ik geloof dan ook dat het voeren van de dialoog leidt tot het vinden van een gezamenlijke oplossing. Daar zet ik mij volledig voor in, en waar nodig houd ik op respectvolle wijze een spiegel voor.

Wanneer kiest u voor mediation bij een arbeidsconflict?
Elk onderwerp dat van invloed is op de arbeidsrelatie leent zich voor arbeidsmediation: of het nu gaat om een discussie over functioneren, arbeidsongeschiktheid of een meningsverschil tussen werknemer en werkgever of tussen collega’s onderling. U kiest voor mediation als u de regie wilt houden over het arbeidsconflict en onder begeleiding een door beide partijen gedragen oplossing wil bereiken. Daarnaast is mediation een tijd- en kostenefficiënte wijze van conflictbeslechting.

Wat is arbeidsmediation en wat doet een mediator?
Arbeidsmediation is een alternatieve manier van conflictbeslechting waarbij de deelnemers onder begeleiding van een mediator met elkaar het gesprek aangaan over hun arbeidsconflict. Belangrijk voordeel van mediation is dat verder wordt gekeken dan alleen de juridische oplossing. Elke oplossing is bespreekbaar. Bijvoorbeeld afspraken maken over de wijze van verdere samenwerking, maar ook beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Alles wat in de mediation aan de orde wordt gesteld valt onder geheimhouding. Hierdoor kan openlijk gesproken over wat er daadwerkelijk speelt. De mediator staat neutraal ten opzichte van partijen en de inhoud van het conflict. De mediator heeft geen bemoeienis met de inhoud van de oplossing, maar is wel actief ondersteunend in het vinden ervan. Meestal leidt mediation tot een gezamenlijke oplossing, zelfs als partijen dat vooraf niet hadden verwacht. De commitment van partijen aan het mediationtraject is voorwaarde voor een geslaagd mediationtraject.

Hoe verloopt een arbeidsmediation traject bij Meesterlijk?
Er vindt eerst een individueel intake gesprek met beide deelnemers plaats. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. In dit gesprek bespreken we wat er speelt en leg ik het mediationtraject verder uit. Daarna vindt er een gezamenlijk gesprek plaats. Na elk gesprek maak ik een korte samenvatting van wat is besproken en welke voorbereiding nodig is voor het volgende gesprek. Gemiddeld genomen zijn twee of drie gezamenlijke gesprekken voldoende om tot een oplossing te komen. De afspraken worden daarna schriftelijk vastgelegd. Zonodig worden de afspraken getoetst door een eigen (juridisch) adviseur. Houd daarom ook rekening met deze kosten.

Voor vragen of verdere informatie, bel of mail mij gerust!