Ga naar overzicht

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

05-09-2023 16:14
Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

Opgelet!
Werkt u met ZZP’ers op basis van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst? Per 1 januari 2024 trekt de Belastingdienst de goedkeuring van de modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging in.

Achtergrond
De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is één van de elementen die van belang zijn bij de beoordeling of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bezorgers van Deliveroo werkten volgens de Hoge Raad op basis van een arbeidsovereenkomst, ondanks dat zij zich vrij mochten laten vervangen. Dat heeft er toe geleid dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. De belastingdienst trekt daarom de goedkeuring van deze modelovereenkomsten in.

Welke overeenkomsten vervallen? 
Het gaat om de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging (geen verplichting tot persoonlijke arbeid), maar ook om de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die daarop gebaseerd zijn.

Welke actie is nodig?
U zult opnieuw moeten beoordelen of al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst en de overeenkomst mogelijk moeten aanpassen voor 1 januari 2024.

Hulp nodig?
Hulp nodig bij de beoordeling, aanpassing en/of vastlegging van de arbeidsrelatie? Neem dan contact met ons op.