Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 3

24-03-2023 14:55
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 3

Stap 3 - Breng in kaart welke werknemers boventallig worden en of zij kunnen worden herplaatst of voor ontslag in aanmerking komen.

  • Stel vast binnen welke afdeling, vestiging of organisatieonderdeel de afspiegelingsregels van het UWV moeten worden toegepast Bepaal bij welke onderdelen van de organisatie herplaatsing onderzocht moet worden.

  • Maak een organogram van de ‘oude’ situatie en van de ‘nieuwe’ situatie. Stel vast (a) welke functies blijven, (b) welke functies verdwijnen en (c) welke nieuwe functies er zullen ontstaan. Hierdoor ontstaat een voorlopig inzicht in de boventallige werknemers.

  • Onderzoek of er naast de afspiegelingsregels (Beleidsregels UWV) nog andere spelregels gelden bij het (her)plaatsen van boventallige werknemers. Check hiervoor de CAO of een bestaand Sociaal Plan.

  • Onderzoek op basis van al deze spelregels of boventallige werknemers herplaatst kunnen worden in een nieuwe functie, in een andere passende functie of dat er vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies in de organisatie zijn waarop deze medewerkers aanspraak zouden kunnen maken.

  • Onderzoek middels een herplaatsingsgesprek welke opleiding of begeleiding de werknemers nodig hebben voor herplaatsing. Vraag ook wat de boventallige werknemers zelf zouden willen: herplaatsing of toch mee met het ontslag.

  • Maak een ‘was-wordt’ lijst voor alle werknemers die bij de reorganisatie betrokken zijn, met inachtneming van de afspiegelingsregels, zodat er overzicht ontstaat van herplaatsing en (eventueel) ontslag.

  • Onderzoek op basis van de ‘was-wordt’ lijst of er sprake is van opzegverboden als bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, en wat dit voor gevolgen heeft voor de (on)mogelijkheden van herplaatsing of ontslag.