Ga naar overzicht

Geen billijke vergoeding na 2 jaar ziekte bij opzegging door werkgever zonder toestemming UWV

24-11-2023 08:59
Geen billijke vergoeding na 2 jaar ziekte bij opzegging door werkgever zonder toestemming UWV

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Het opzegverbod is dan niet meer aan de orde mits geen sprake is een loonsanctie en ook duidelijk is dat er geen passend werk is voor de werknemer. Ook de loondoorbetalingsverplichting stopt.

Om te voorkomen dat een slapend dienstverband ontstaat, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Meestal door een vaststellingsovereenkomst, maar het kan ook door een schriftelijke opzegging van de werkgever waarmee de werknemer instemt of middels een ontslagaanvraag bij het UWV.

Ontslag in strijd met de wet
Bij de Rechtbank Rotterdam speelde recent een zaak waar de werkgever de arbeidsovereenkomst had opgezegd zonder instemming van de werknemer of toestemming van het UWV. De werkgever handelt hiermee in strijd met de wet. De werkgever neemt wel de opzegtermijn in acht en betaalt de transitievergoeding. De werknemer kiest in de procedure niet voor vernietiging van het ontslag, maar berust alsnog hierin. De werknemer vraagt wel een billijke vergoeding.

De werkgever handelt ernstig verwijtbaar door in strijd met de wet te handelen. Daarmee ontstaat een grond voor een billijke vergoeding. Maar in deze zaak oordeelt de rechter dat een billijke vergoeding niet aan de orde is. De werknemer leidt namelijk geen financiële schade in vergelijking met de situatie dat de werkgever wel conform de wet had gehandeld. De werknemer ontkende de langdurige arbeidsongeschiktheid en het gebrek aan passend werk hier namelijk niet. Volgens de inschatting van de rechter zou het UWV dan ook een ontslagvergunning hebben verleend als deze was aangevraagd door de werkgever. Verder was de loondoorbetalingsverplichting al ten einde.

De werkgever heeft weliswaar niet volgens de wet gehandeld, maar dit leidt niet tot financiële schade voor de werknemer. En leidt daarmee ook niet tot een billijke vergoeding aldus de rechter in deze kwestie.

Let wel, dit betekent niet dat hiermee zonder meer de juiste route is gevonden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen na 2 jaar ziekte als de werknemer niet meewerkt. Het is en blijft maatwerk. Laat je daar goed over adviseren!