Ga naar overzicht

Wetswijziging voor oproepkrachten per 1 juli 2021

29-06-2021 12:28
Wetswijziging voor oproepkrachten per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt een wetswijziging in over het aanbod arbeidsomvang dat de werkgever moet geven aan oproepkrachten. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 ingevoerd. Eén van de wijzigingen die deze wet met zich meebracht was dat een werkgever verplicht is om een werknemer na een oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Achterliggende gedachte was om duidelijkheid en zekerheid te creëren voor de oproepkrachten.

Als de oproepkracht een aanbod voor een vaste arbeidsomvang van de werkgever accepteert is er niet langer sprake van een oproepovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang is minstens gelijk aan het gemiddeld aantal uren waarvoor de werknemer in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Aanvaardt de oproepkracht het aanbod niet, dan wordt de oproepovereenkomst voortgezet. Na inwerkingtreding van de WAB is echter gebleken dat deze bepaling niet duidelijk is, omdat er niets wordt geregeld over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur.

Wetswijziging
Per 1 juli 2021 volgt daarom een wijziging van de wet;

  • Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, gaat de vaste arbeidsomvang uiterlijk in op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst, dus uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Eerder mag wel, maar later niet meer.
  • Ten tweede krijgt de werknemer niet meer “ten minste” een maand maar “maximaal” een maand de tijd om het aanbod te accepteren.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact met ons op via [email protected].