Ga naar overzicht

Uitwerking Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

02-04-2020 12:13
Uitwerking Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Inmiddels is de uitwerking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bekend. Wij hebben deze op een overzichtelijke wijze voor u in beeld gebracht in de volgende presentatie.

De verwachting is dat de aanvragen vanaf 6 april a.s. kunnen worden ingediend. Dit wordt vrijdag 3 april a.s. definitief bekend gemaakt.
Opvallend is dat het aangekondigde ontslagverbod wegens bedrijfseconomische redenen geen absolute voorwaarde is om een beroep te kunnen doen op de NOW. Wel geldt dat 150% van het loon van een werknemer die wegens bedrijfseconomische reden wordt voorgedragen bij het UWV, wordt afgetrokken van de loonsom waarover de subsidie wordt toegekend. Een belangrijk punt belangrijk om mee te nemen in uw overwegingen om uw organisatie toekomstbestendig te maken.

Meesterlijk adviseert graag in uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact op dit kan via [email protected] of door persoonlijk contact. Zie hiervoor www.meesterlijk.nl