Ga naar overzicht

Blog 7 | Wat zijn de mogelijke uitkomsten bij een arbeidsmediation?

26-07-2022 15:11
Blog 7 | Wat zijn de mogelijke uitkomsten bij een arbeidsmediation?

Verdere samenwerking

Tijdens de mediation zal duidelijk worden of beide partijen mogelijkheden zien voor een verdere samenwerking. Als het conflict is opgelost, wordt ook besproken welke afspraken nodig zijn om de verdere samenwerking in de toekomst ook succesvol te laten zijn. Vaak ontstaat er een bepaalde euforie als deelnemers hun conflict hebben opgelost. Hierdoor ontstaat de kans op een gevoel “dat het dan verder wel goed gaat komen”. Dat kan natuurlijk, maar tijdens de mediation staan we bewust stil bij welke afspraken er nodig zijn om de samenwerking duurzaam te laten zijn. Zo nodig worden deze afspraken met behulp van de mediator of een eigen adviseur schriftelijk vastgelegd tussen de deelnemers.

Beëindiging arbeidsrelatie

Als duidelijk wordt dat beide partijen willen spreken over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst dan wordt vaak een vaststellingsovereenkomst overeengekomen. Over de inhoud daarvan kunnen partijen samen met de mediator spreken of zij kiezen ervoor om de juridisch adviseurs namens hun de onderhandelingen te laten voeren, al dan niet in aanwezigheid van de mediator.

Geen gezamenlijke oplossing

Als beide partijen duidelijk een andere oplossing wensen voor de ontstane situatie en niet nader tot elkaar kunnen komen dan wordt de mediaition beëindigd zonder dat er een oplossing is gevonden. In die situatie beëindigt de mediator de mediation door een neutraal geformuleerde schriftelijke bevestiging. Een neutrale formulering is belangrijk omdat deze bevestiging buiten de geheimhouding valt. De bevestiging mag dus met derden worden gedeeld (bijvoorbeeld met de advocaat, juridisch adviseur of rechter). Het is bij mediation niet van belang waarom en door welke deelnemer de mediation is beëindigd. Dit valt onder de geheimhouding.

Zie ook mijn eerder blog; Waarom is mediation onder geheimhouding?