Ga naar overzicht

Verplichtingen en risico’s voor werkgevers bij loonbeslag

21-10-2022 15:08
Verplichtingen en risico’s voor werkgevers bij loonbeslag

In deze roerige tijden zullen werkgevers steeds vaker met loonbeslag ten laste van hun werknemers worden geconfronteerd. Welke verplichtingen en risico's brengt loonbeslag met zich mee voor de werkgever?

Informatie
Voorafgaand aan het leggen van loonbeslag zal de deurwaarder een verzoek doen om informatie bij de werkgever. De informatie helpt de deurwaarder om de afweging te maken of het zinvol is om beslag op het inkomen te leggen. Onder inkomen valt niet alleen het vaste loon maar ook vakantiegeld, bonussen, enz.
In de wet is vastgelegd dat de deurwaarder mag informeren bij de werkgever of iemand daar werkzaam is en ook is in de wet vastgelegd welke informatie de werkgever dient te verstrekken. Zo moet hij de deurwaarder informeren of de werknemer werkzaam is bij werkgever en moeten de termijn en de omvang van de betalingen worden opgegeven. Ook moet de werkgever melden of er al eerder beslagen zijn gelegd. De bedoeling hiervan is om te voorkomen dat nodeloos beslag wordt gelegd. Als de werkgever niet tijdig reageert en er later sprake is van een nodeloos beslag, kan de werkgever worden aangesproken voor de gemaakte onkosten.

Verklaringsplicht
Als de deurwaarder denkt dat het zinvol is om loonbeslag te leggen dan zendt hij/zij aan de werkgever een beslagexploot en een verklaringsformulier over het inkomen van de schuldenaar. De werkgever dient het verklarings­formulier vier weken na de beslaglegging ingevuld en ondertekend aan de deurwaarder te retourneren. Let op, dit is de werkgever altijd verplicht, dus ook als de werkgever zelf van mening is dat het beslag geen doel treft!
Als de werkgever het verklaringsformulier niet invult en retourneert kan de werkgever zelf worden gedagvaard en aansprakelijk worden gesteld voor de gehele schuldvordering.

Uitvoeringsplicht
De werkgever die verklaring heeft gedaan, is verplicht de volgens de verklaring verschuldigde geldsommen aan de deurwaarder te voldoen, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet.
Als de werkgever het loonbeslag niet nakomt en het loon toch maandelijks rechtstreeks aan de werknemer betaalt, dan is deze betaling niet van waarde en moet de werkgever opnieuw betalen aan de beslaglegger.

Kortom, om eventuele aansprakelijkheid voor nodeloze beslagkosten of voor de gehele schuldvordering te voorkomen, danwel om een dubbele periodieke betaling te voorkomen is het dus heel belangrijk dat de werkgever zijn verplichtingen bij loonbeslag nakomt.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!