Ga naar overzicht

Concurrentiebeding nog in te roepen na aanbod tot afkoop?

16-11-2023 19:35
Concurrentiebeding nog in te roepen na aanbod tot afkoop?

Door een toenemend tekort op de arbeidsmarkt wordt er vaker “getrokken” aan werknemers door concurrenten. We zien in de praktijk de nodige vraagstukken hierover voorbij komen. Daarnaast heeft het concurrentiebeding ook de aandacht van het kabinet. Er wordt er op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel met als doel dat op voorhand meer duidelijk is wanneer een werknemer mag worden gehouden aan een concurrentiebeding.

Belangenafweging
Als sprake is van een rechtsgeldig concurrentiebeding kan een werkgever hier beroep op doen en zo voorkomen dat de werknemer bij een concurrent in dienst treedt. Alleen ben je er dan nog niet: de werkgever moet kunnen aantonen dat hij er ook daadwerkelijk belang bij heeft om de werknemer tegen te houden. En dat dit belang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om bij de concurrent in dienst te treden. Deze belangenafweging geeft ruimte tot discussie. Zo ook in een recente zaak.

Aanbod tot afkoop heeft effect op belangenafweging
In een recente uitspraak mailde een werkgever aan de werknemer: “X houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden betaald. Het is daarom raadzaam dit te regelen (afkopen) voor de aanvang van de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever”. Het Hof Arnhem-Leeuwarden nam de mail van de werkgever mee in de belangenafweging en oordeelde dat het aanbod tot afkoop het belang van werkgever ontkrachtte.

Betekent dit nu dat als de werkgever een aanbod doet tot afkoop van het concurrentiebeding hij daarmee het beding niet meer kan inroepen? Nee, in onze ogen ligt dat genuanceerder. In de uitspraak heeft het Hof eerst uitgebreid beargumenteerd dat deze werkgever om andere redenen geen belang had bij handhaving van het concurrentiebeding. Het was daarbij vooral van belang dat de werknemer geen commerciële functie uitoefende, de nieuwe werkgever andere (kleinere) klanten bediende en dat deze werkgever door de overstap van de werknemer geen extra risico liep boven de normale marktconcurrentie.

Kortom, de belangenafweging viel al om andere redenen in het nadeel van deze werkgever uit. Daarboven op kwam als extra argument het aanbod tot afkoop. Hierin werd door het Hof dus een ondersteunend argument, maar niet een doorslaggevend argument gevonden.

Meesterlijke tip!
Of een werkgever een werknemer kan weerhouden naar een concurrent over te stappen op basis van een concurrentiebeding, is en blijft dus een belangenafweging. Formuleer daarom tijdens gesprekken over handhaving van het beding alle belangen zorgvuldig zodat deze later (in een procedure) niet alsnog tegen kunnen worden geworpen. Laat je hierover goed adviseren!

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!