Ga naar overzicht

Internetconsultatie Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc)

14-06-2024 14:54
Internetconsultatie Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc)

Recent verscheen het conceptwetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc). Dit wetsvoorstel moet voorkomen dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen in crisissituaties als oorlogen, pandemieën of overstromingen.

Opvolger van WTV en NOW
De Wpc is de langverwachte opvolger van WTV en NOW en vloeit eigenlijk voort uit de coronapandemie. Voor deze crisis bleek de regeling werktijdverkorting (WTV) niet toereikend, waarna de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in korte tijd uit de grond werd gestampt.

Completere regeling
De WPC is een completere regeling dan de NOW en moet ervoor zorgen dat werkgevers snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over personeelsbehoud als zij worden getroffen door een crisis of calamiteit waar ze geen invloed op hebben en zich niet op hebben kunnen voorbereiden.
In dit soort onvoorzienbare situaties, die buiten het ondernemersrisico vallen en waarin tijdelijk minder gewerkt kan worden, kunnen bedrijven werknemers tijdelijk elders herplaatsen of in aanmerking komen voor een (tijdelijk) loonsubsidie.

Tijdelijke herplaatsing
Bij herplaatsing kan een bedrijf tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van personeel wijzigen, door zijn werknemers verplicht in een andere functie te laten werken zodat medewerkers zo veel mogelijk kunnen blijven doorwerken. Werkgevers moeten hun personeel dan wel 100% blijven doorbetalen.

Minder loon
Werkgevers hebben ook de optie om hun werknemers 10% minder loon te betalen over de uren die door de crisis niet gewerkt kunnen worden. Als een werkgever hiervoor kiest, kan hij loonsubsidie aanvragen bij het UWV. Hij krijgt dan 65% van de loonkosten over de niet-gewerkte uren gesubsidieerd aan de hand van de volgende formule: A x (B/C) x 0,65 x percentage werkgeverslasten.

Combinatie
Een combinatie van herplaatsing en werknemers gedeeltelijk minder laten werken, waarbij voor de niet gewerkte uren minder loon betaald wordt, is ook mogelijk. Hoe dit allemaal precies werkt, lees je in de internetconsultatie.De internetconsultatie sluit 25 juni 2024. Er is nog geen beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel bekend.

Uiteraard houden we u op de hoogte!