Ga naar overzicht

Hoe zit het met het studiekostenbeding?

01-03-2024 10:10
Hoe zit het met het studiekostenbeding?

Het goed opleiden van je personeel is belangrijk, daar zal iedere werkgever het mee eens zijn. Dit vergt vaak een forse investering, zodat vragen rijzen als: wat als de medewerker voortijdig met de opleiding stopt? En: hoe kan ik de medewerker na de opleiding een aantal jaar aan mijn bedrijf binden? Hiervoor kan een studiekostenbeding uitkomst bieden: als de opleiding niet wordt afgemaakt, of als de medewerker kort na het behalen van het diploma bij een andere werkgever in dienst treedt, dan is de medewerker verplicht om (een deel van) de studiekosten terug te betalen.

Voor zo’n studiekostenbeding zijn 2 zaken van belang. Allereerst geldt sinds 1 augustus 2022 dat bepaalde scholing kosteloos moet worden aangeboden. In dat geval kan dit beding überhaupt niet worden overeengekomen. Is deze toets gehaald, dan geldt vervolgens dat het beding aan strikte eisen moet voldoen wil het geldig zijn.

Kosteloze scholing
Door de invoering van de wet ‘transparante arbeidsvoorwaarden’ op 1 augustus 2022 moet bepaalde scholing kosteloos door de werkgever worden aangeboden.  De hoofdregel is: als scholing noodzakelijk is voor het uitoefenen van de functie geldt er een betalingsplicht voor de werkgever. In de wet staat echter ook dat dit alleen geldt als er sprake is van een opleidingsverplichting op grond van de wet of de cao. Hoe deze ‘uitzondering’ op de hoofdregel uitgelegd moet worden, daarvoor zijn de meningen in de juridische literatuur en de rechtspraak verdeeld. Dat betekent dat op dit moment nog niet is uitgekristalliseerd voor welke opleidingen de uitzondering geldt.

Eisen aan het studiekostenbeding
Een studiekostenbeding is geldig als:er een maximale termijn is opgenomen aan de terugbetalingsverplichting. Denk dan aan een termijn van 3 jaar, maar korter of langer kan in sommige situaties beter zijn,

  • de terugbetalingsregeling voorzien is van een afbouw. Bijvoorbeeld: het 1e jaar na afronding van de studie 100% terugbetalen, het jaar daarna 66% en bij vertrek in het derde jaar 33%,
  • het beding schriftelijk en vóórafgaand aan de studie is overeengekomen,
  • voor de werknemer duidelijk is wat de gevolgen hiervan zijn. Dat betekent: een duidelijke tekst waaronder het concreet benoemen van het terug te betalen bedrag.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op!