Ga naar overzicht

Vanaf 1 juli 2024 verplicht: Werkgever moet bijhouden hoe personeel naar werk reist

08-07-2024 16:43
Vanaf 1 juli 2024 verplicht: Werkgever moet bijhouden hoe personeel naar werk reist

Heeft uw onderneming 100 of meer werknemers in loondienst? Vanaf 1 juli 2024 geldt dan voor u de verplichting te rapporteren over het woon-werkverkeer en het zakelijke verkeer van deze werknemers. Die verplichting is er niet als u geen financiële voorziening aan de medewerkers hiervoor toekent.

Om in kaart te brengen wat werknemers op weg naar hun werk uitstoten, wordt er gekeken naar hoeveel kilometers ze met het ov en de auto afleggen. Lopen en fietsen tellen niet mee. Ook zakelijke vluchten worden niet meegenomen. Voor werknemers zelf verandert er weinig met de registratieplicht. Die moesten vaak al declaraties indienen voor gemaakte kilometers. Daar komt nu bij dat ze moeten aangegeven met welk vervoersmiddel de afstand is afgelegd.

Goed om te weten is dat de rapportage verplichting alléén geldt voor eigen werknemers, bij u in dienst per 1 januari van enig jaar, die ten minste 20 uur per maand werkzaam zijn. Uitzendkrachten of zzp-ers tellen dus niet mee. Mocht er ooit een financiële verplichting uit deze regelgeving voortvloeien, dan kan het voor werkgevers van rond de 100 medewerkers interessant zijn om hiermee rekening te houden. Let dan wel op of het uitzendbureau dan niet voorziet in een kostenopslag hiervoor.

Ook is van belang dat de verplichting geldt voor werknemers in dienst van een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde vennootschap. Als u personeel bij diverse KvK-vennootschappen in dienst heeft, worden deze niet bij elkaar opgeteld ten behoeve van de rapportageverplichting. Dit is anders als één KvK-vennootschap meerdere vestigingen heeft: werknemers bij verschillende vestigingen worden namelijk wél bij elkaar opgeteld.

Meer weten? Bekijk dan deze handreiking voor werkgevers.