Ga naar overzicht

Blog 6 | Waarom is mediation onder geheimhouding?

21-07-2022 15:48
Blog 6 | Waarom is mediation onder geheimhouding?

Een wezenlijk onderdeel van mediation is dat partijen geheimhouding met elkaar overeenkomen. Partijen hoeven daardoor niet bang te zijn dat wat zij tijdens de mediation bespreken hun later kan worden ‘tegengeworpen’. Iedere deelnemer kan dus vrijuit praten. Als partijen namelijk niet aangeven wat hun in de kern bezighoudt, wat hun wensen en zorgen zijn dan neemt de kans tot het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing af. Partijen blijven dan vaak alleen hun standpunten herhalen zonder dat duidelijk wordt welke behoefte achter deze standpunten zitten.

Soms geven deelnemers aan dat de juridisch adviseur hun met een duidelijke boodschap naar de mediation heeft gestuurd, namelijk dat het niet verstandig is om aan te geven dat de deelnemer de voorkeur geeft aan het beëindigen van de arbeidsrelatie. Dit zou mogelijk hun juridische positie beschadigen. Dit is niet geval. Tijdens de mediation kan vrijuit worden aangegeven wat de voorkeursoplossing is. De andere deelnemer mag dit standpunt later in bijvoorbeeld een procedure niet tegen de ander gebruiken. Het blijft belangrijk om in het mediationgesprek met elkaar te achterhalen waarom dit de gewenste oplossing is van de betreffende deelnemer. Vanuit daar wordt met elkaar bekeken of beëindiging van de arbeidsrelatie echt de enige oplossing kan zijn of dat er nog andere mogelijkheden zijn. Blijkt dat beide partijen uiteindelijk concluderen dat een beëindiging van de arbeidsrelatie aan de orde? Dan richt de mediation zich verder op beëindiging van de arbeidsrelatie op een wijze waar beide partijen achter kunnen staan. Dit voorkomt dat partijen in een onderhandeling belanden waarin zij tegenover elkaar komen te staan of dat een rechter bepaalt of en hoe partijen de arbeidsrelatie beëindigen.

Als de mediation niet tot een oplossing leidt of de onderhandelingen leiden niet tot overeenstemming dan valt de reden waarom en door wie de mediation wordt beëindigd ook onder de geheimhouding.