Ga naar overzicht

Het heimelijk opnemen van een gesprek, mag dat wel?

10-01-2024 15:59
Het heimelijk opnemen van een gesprek, mag dat wel?

Sinds 2018 heeft het heimelijk opnemen van een gesprek door een werknemer met zijn leidinggevende, of van een leidinggevende met de medewerker, een grote vlucht genomen en is daarmee een factor van belang geworden in ontslagprocedures. Een gesprek wordt ‘heimelijk’ opgenomen als de gesprekspartner hiervan geen weet heeft, en dus hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Het is dus interessant om te weten hoe rechters met dergelijke opnames omgaan.

Een heimelijk opgenomen gesprek kan schending van het recht op privacy opleveren. Uit de rechtspraak blijkt echter dat een dergelijke onrechtmatigheid niet snel wordt aangenomen en tot nu toe nog niet tot een sanctie heeft geleid.

Het grootste belang van dergelijke opnames – zo blijkt uit de rechtspraak – is het ondersteunende bewijs dat hiermee wordt gegeven. Een voorbeeld: als een werknemer stelt dat de leidinggevende hem een promotie heeft toegezegd, en dit blijkt ook uit een heimelijke opname, dan is het aan de rechter om te bepalen of deze opname als bewijs kan dienen. De wet bepaalt hierover namelijk dat zelfs als bepaald bewijsmateriaal onrechtmatig (bijvoorbeeld vanwege schending van de privacy) is verkregen, het toch als bewijs meeweegt, als het belang van de waarheidsvinding zwaarder weegt dan de schending van de privacy. Uit de rechtspraak blijkt vervolgens dat rechters, als het gaat om gespreksopnames van werknemers, al snel het belang van waarheidsvinding zwaarder vinden wegen. Dat betekent dat gespreksopnames voor een werknemer een zeer effectief bewijsmiddel blijken te zijn, zelfs als deze heimelijk zijn gemaakt. Andersom ligt het anders: als een werkgever een standpunt wil bewijzen met een heimelijke opname van een gesprek met een werknemer, dan oordeelt de rechter al snel dat dit bewijs onrechtmatig is verkregen, met als uiterste gevolg het uitsluiten van de opname als bewijs.

Het heimelijk opnemen van gesprekken kan voor werknemers dus een interessant middel zijn. Maar let op! Uit de rechtspraak volgt ook dat het heimelijk opnemen van gesprekken een belangrijke bijdrage kan zijn tot het verstoord raken van de arbeidsrelatie en daarmee kan leiden tot ontslag. Met andere woorden: het bewijst dan wel de promotie, maar of de arbeidsovereenkomst daarna nog een lang leven beschoren is, is nog maar de vraag.